Archiefbeeld louter ter illustratie.

Energiemaatregelen missen focus, structurele aanpak ontbreekt: Europese Commissie kritisch over Belgische begroting 

De energiesteun die de federale regering burgers en bedrijven biedt, lijkt niet voldoende toegespitst op kwetsbare gezinnen en bedrijven. Tegelijk ontbreken ook structurele maatregelen om de begroting gezond te maken. Zo luidt het oordeel van de Europese Commissie, na een grondige analyse van de ontwerpbegroting die ons land heeft ingediend. Premier De Croo laat weten dat hij rekening zal houden met de opmerkingen.

Slechts "deels in lijn" met de richtlijnen, zo beoordeelt de Europese Commissie de Belgische begroting. Die richtlijnen van de Raad van de Europese Unie van 12 juli van dit jaar vroegen België een "voorzichtig" begrotingsbeleid te voeren. Zo moest België de groei van de primaire uitgaven meer in de hand houden en tegelijk gerichte energiesteun geven aan kwetsbare gezinnen en bedrijven en aan vluchtelingen uit Oekraïne.

Maar volgens de Commissie blijkt uit de ontwerpbegroting dat België zich daar niet, of maar ten dele aan gehouden heeft. Zo groeien de Belgische uitgaven sneller dan Europa vraagt, maar kan België daarvoor niet die uitzonderlijke steunmaatregelen als excuus gebruiken. De groei van de primaire uitgaven wordt namelijk, zo stelt de Commissie, vooral gedreven door de automatische indexering van de ambtenarenlonen en uitkeringen en de structureel stijgende sociale uitgaven (als gevolg van de vergrijzing en hogere minimumpensioenen).

Niet toegespitst

Maar ook over de energiesteun die België heeft ingevoerd, is Europa niet zo enthousiast. "De meeste maatregelen lijken niet toegespitst op kwetsbare gezinnen of bedrijven", klinkt het. Bovendien ontbreekt in die maatregelen voor een stuk de aansporing om minder energie te gaan verbruiken of om de energie-efficiëntie op te trekken. 

De Commissie vraagt ons land daarom die zwakke plekken aan te pakken: de energiemaatregelen moeten gerichter, moeten de energievraag beperken en moeten worden opgeheven zodra de druk op de prijzen afneemt. Op vlak van structurele maatregelen vraagt Europa ons land om de inspanningen op te drijven.

De Croo: "Nemen opmerkingen ernstig"

"We nemen dat rapport en advies zeer ernstig", reageert premier Alexander De Croo. "Het zegt onder meer dat de energiesteun zeer breed is geweest. En dat is juist. Maar laat het duidelijk zijn: dat gaan we op termijn niet houden en moeten bijstellen. Ook de andere opmerkingen zullen we zeer ernstig nemen en integreren in ons beleid."

Het klopt dat de energiesteun zeer breed is geweest. Maar laat het duidelijk zijn: dat gaan we op termijn niet houden en moeten bijstellen

Premier Alexander De Croo (Open VLD)

Die forse energiesteun was trouwens nodig, benadrukt De Croo. "We geven veel energiesteun aan mensen die echt zwaar in de problemen zaten. Maar we hebben ook energiesteun gegeven aan de middenklasse, die ook even het einde van de tunnel niet meer zag. Maar laat het duidelijk zijn: dat zal preciezer moeten."

"De Europese Commissie volgt trouwens ook onze redenering dat de btw-verlaging enkel permanent kan zijn als er accijnshervorming komt. Accijnzen geven je meer mogelijkheden om een beleid te voeren en mensen te stimuleren om de transitie te maken van gas naar elektriciteit. Ze geven ook de mogelijkheid om veel meer te differentiëren tussen grootverbruikers en mensen die inspanningen doen om minder te verbruiken."

BEKIJK - Europa stelt zich vragen bij Belgische energiesteun:

Videospeler inladen...

BEKIJK - Premier De Croo: "De energiesteun zal preciezer moeten":

Videospeler inladen...

Meest gelezen