Afbeelding ter illustratie

Testamenten en schenkingen blijven populair, maar Belgen sluiten ook opvallend meer zorgvolmachten af

Steeds meer Belgen treffen regelingen over hun nalatenschap, bijvoorbeeld via een testament of een zorgvolmacht. Vooral die laatste categorie wint aan populariteit. Daarmee geef je één of meerdere personen de bevoegdheid om te beslissen wat er gebeurt met je vermogen wanneer je daar zelf niet meer toe in staat bent. "Mensen kiezen zonder gerechtelijke tussenkomst iemand die ze 100 procent vertrouwen om hun vermogen te beheren, meestal de partner of een kind", duidt notaris Helena Verwimp in "De ochtend" op Radio 1.

In de eerste zes maanden van 2022 werden er in ons land 21,3 procent meer zorgvolmachten afgesloten dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de Familiebarometer van de Federatie van het Notariaat (FedNot). Vooral in het noorden van het land waren zorgvolmachten populair: van de ruim 41.000 zorgvolmachten werden er bijna 37.000 in Vlaanderen afgesloten. 

De zorgvolmacht werd in september 2014 in het leven geroepen zodat mensen kunnen anticiperen op een situatie waarbij ze zelf geen beslissingen meer kunnen nemen over hun vermogen (door een ziekte, ouderdom, een ongeval…). Eén of meerdere personen krijgen dan de bevoegdheid om specifieke of algemene handelingen te stellen met jouw vermogen. 

"Bij een zorgvolmacht is er geen tussenkomst van het gerecht", verduidelijkt Helena Verwimp, woordvoerder van notaris.be in "De ochtend" op Radio 1. "Mensen kiezen iemand die ze 100 procent vertrouwen om hun vermogen te beheren, meestal gaat dat dan om de partner of een kind."   

Advocaat.be, de vereniging van alle advocaten in Vlaanderen, reageert wel dat ook professionele bewindvoerders het vertrouwen waard kunnen zijn. Als er geen geschikt familielid kan worden gevonden, wordt een advocaat of andere professionele bewindvoerder aangesteld. "Als de vrederechter een advocaat aanstelt als professionele bewindvoerder, dan weet die bewindvoerder perfect hoe hij dat moet doen. De bewindvoerder wordt vanaf dan ook gecontroleerd door de vrederechter en hij moet zich bovendien houden aan zijn deontologische plichten als advocaat”, zegt Sofie Demeyer, woordvoerder van Advocaat.be.

Beluister hier het volledige gesprek met notaris Helena Verwimp in "De ochtend" op Radio 1:

Iemands vermogen beheren kan gaan over facturen betalen, bankrekeningen beheren, huurgelden en pensioenen innen, je belastingaangifte opmaken of belastingen betalen, maar in zo'n zorgvolmacht kan je ook aangeven wanneer of onder welke voorwaarden de aangeduide personen jouw woning mogen verkopen of verhuren. "Een zorgvolmacht afsluiten bij de notaris kost 500 à 600 euro", aldus Verwimp.

Doorgaans kiezen vooral 65-plussers voor een zorgvolmacht. In de eerste zes maanden van 2022 waren ze goed voor een aandeel van ongeveer 72 procent van de zorgvolmachten. Maar ook jongere mensen liggen wakker van hun gezondheid: bijna 5 procent was 36 tot 50 jaar. "Dat gaat meestal over zelfstandigen die bang zijn dat alles plots geblokkeerd zou worden wanneer ze plots juridisch onbekwaam zouden worden", verduidelijkt Verwimp.

Testamenten en schenkingen blijven populair

“Steeds meer mensen willen binnen de wettelijke mogelijkheden de controle behouden over wat er met hun erfenis gebeurt en een testament blijft hiervoor het instrument bij uitstek", zegt notaris Carol Bohyn. De cijfers bevestigen dat: in de eerste zes maanden van 2022 werden er in België 35.092 testamenten geregistreerd, iets meer dan in dezelfde periode in 2021 (+1,3%).

Ook schenkingen, zowel van roerende als onroerende goederen, blijven populair. In de eerste helft van 2021 deden Belgen een recordaantal schenkingen: 21.495. In het eerste semester van dit jaar waren er zelfs nog iets meer: 21.791.

Meest gelezen