Het Albertkanaal vullen kan overstromingen in de Maasvallei niet voorkomen

Het Albertkanaal kan niet gebruikt worden als overloop als de Maas dreigt te overstromen. Volgens de bevoegde Vlaamse minister Lydia Peeters (Open Vld) is het Albertkanaal daar niet voor aangepast en zou bovendien de scheepvaart en ook de drinkwaterproductie gevaar lopen. 

Toen de Maas in juli vorig jaar overstroomde bleek dat door een defect aan een stuw in Luik het water in het Albertkanaal met een meter steeg. Een Nederlandse student maakte zijn masterproef over dat voorval en berekende dat de Maas aan Nederlandse kant tot 6 centimeter lager zou kunnen staan als het Albertkanaal een deel van het overtollige Maaswater zou afvoeren.

Geen veilige scheepvaart en drinkwaterwinning

Vlaams Parlementslid Rita Moors (N-VA) wilde van Vlaams minister Lydia Peeters vernemen wat ze over dat onderzoek denkt. Volgens de minister is het Albertkanaal niet geschikt om hoge waterstanden in de Maas te verminderen. Dat zou grote aanpassingen en investeringen vergen. Bovendien zou de stroming te groot worden waardoor de veiligheid van de scheepvaart in het gedrang zou komen. Overstromingen gaan ook gepaard met vervuiling en dat zou dan weer de drinkwaterwinning in het Albertkanaal in gevaar kunnen brengen. 

Mogelijkheden in de Maasvallei

De minister wil blijven samenwerken met Nederland om het overstromingsrisico in de Maasvallei te beperken. Zo zijn er nog heel wat mogelijkheden in de vallei zelf en kunnen die tegelijk een meerwaarde betekenen voor de natuur en het toerisme in het gebied. 

Meest gelezen