Onderzoekers van de UHasselt willen weten in welke woonomgeving ouderen zich goed voelen

Onderzoekers van de UHasselt starten binnenkort met interviews met ouderen en experten over aangepast wonen. Die gesprekken maken deel uit van het HOUSE project, een onderzoek naar innovatieve woonconcepten voor huidige en toekomstige ouderen. Ze zijn nu op zoek naar ouderen die zich willen laten interviewen. Het is deze week trouwens Ouderenweek.

Aan de UHasselt loopt sinds 1 dec 2021 in de Faculteit Architectuur en Kunst samen met vorsers van VUB en PXL een groot onderzoek rond ouderen, wonen en welbevinden. Het HOUSE project wil uitzoeken hoe mensen hun woning zien bij het ouder worden en wat hen gelukkig maakt op de plek waar ze wonen. "Wij kijken daarbij naar de ouderen van nu, maar ook naar de toekomstige ouderen", vertelt Ann Petermans van de UHasselt. "We willen nadenken over de komende decennia. De vergrijzing is één van de belangrijkste uitdagingen die ook een invloed zal hebben op de huisvestingssector en het woonbeleid. Daarom willen we de mensen op tijd laten nadenken over wonen en vragen of ze zich ook goed voelen in hun huidige woning, in hun huidige buurt, ... We kijken dus verder dan de bakstenen op zich. We weten dat waar je woont, met wie je woont, bij welke verenigingen je bent aangesloten, welke voorzieningen er zijn, ...  allemaal een rol spelen. Dikwijls gaat het ook om activiteiten die je doet. In een tuintje werken bijvoorbeeld, of op de kleinkinderen passen, wandelen met buren, ..."

Meestal zitten ze thuis

Uit onderzoek blijkt dat ouderen ongeveer 80 procent van hun tijd thuis doorbrengen en dat 40 procent van de ouderen in een onaangepaste woning leven. Daar tegenover staat dat het aantal opties van mogelijke woonconcepten eerder beperkt is en niet inspeelt op de grote heterogene groep van ouderen, elk met hun eigen voorkeuren, mogelijkheden en beperkingen. Daarom onderzoekt het HOUSE project innovatieve woonconcepten voor huidige én toekomstige ouderen die het subjectief welbevinden positief beïnvloeden. Om dat in kaart te brengen willen de onderzoekers interviews doen met ouderen en experten, en momenteel zijn ze nog op zoek naar ouderen, niet alleen die van nu maar ook van de toekomst. 

Wie wil meewerken kan op de website van HOUSE een formulier invullen.

Meest gelezen