Universiteit Gent

UGent kan met nieuwe regels makkelijker buitenlandse onderzoekers aantrekken: “Internationaal talent zorgt voor welvaart”

De universiteit Gent reageert tevreden op de nieuwe regels voor buitenlandse onderzoekers die staatssecretaris Nicole De Moor (CD&V) aankondigt. “Makkelijkere procedures helpen om meer internationaal talent aan te trekken”, zegt rector Rik Van de Walle. Er zijn op dit moment bijna 2.000 internationale medewerkers verbonden aan de universiteit, uit 100 landen. 

De universiteit Gent werkt almaar vaker samen met mensen uit het buitenland. Het gaat dan onder meer om doctoraatsstudenten (met of zonder beurs), academisch personeel of wetenschappelijke onderzoekers. Op dit moment zijn er 1968 mensen actief met een andere nationaliteit. Dat aantal is de voorbije jaren enkel toegenomen. 

grafiek universiteit Gent

Instellingen, zoals UGent, willen in de toekomst graag nog meer internationaal talent aantrekken. “Dat is niet alleen belangrijk voor onze universiteit maar ook als de maatschappij als geheel. We hebben immers nood aan hoogopgeleiden met het oog op onze toekomstige welvaart en ons toekomstig welzijn”, benadrukt rector Rik Van de Walle. De regels voor onderzoekers zijn nu dus alvast vereenvoudigd. 

Wat verandert er?

De procedure wordt eerst en vooral eenvoudiger, uniformer en digitaler. Dat betekent dat buitenlandse onderzoekers sneller een aanvraag zullen kunnen doen bij 1 centrale dienst. Er gelden dus niet langer verschillende regels voor verschillende landen. De kandidaten zullen ook de spoedprocedure kunnen volgen om een visum te krijgen én een last-minute verlenging wordt makkelijker. Mensen kunnen ook na het onderzoek een jaar lang blijven om zo de kans te krijgen om ander werk te vinden of zelf een onderneming op te starten. Onderzoekers die al in een ander Europees land aan de slag zijn, kunnen ook makkelijker naar België komen. 

Wie zijn al die buitenlandse onderzoekers?

Aan de UGent hebben de buitenlandse medewerkers een heel diverse achtergrond. De Chinezen (189) zijn met het meest, nipt gevolgd door Italianen (182) en Nederlanders (178). In totaal zijn er mensen uit meer dan 102 landen aan de universiteit Gent verbonden. 

grafiek VRT NWS

Het aantrekken van buitenlandse onderzoekers is één van de verschillende manieren om gecontroleerde arbeidsmigratie toe te laten. Het thema wordt op de Europese agenda almaar belangrijker en kan voor lidstaten interessant zijn om knelpunten op te vangen (bv. ook in de zorgsector). Toch is er ook bezorgdheid over de nieuwe regels want de werkgever krijgt een belangrijke rol. Als er discussie ontstaat over werksituaties, is een werknemer met zo’n statuut extra kwetsbaar. Want, als de samenwerking eindigt verliest hij of zij ook het verblijfsrecht.

Controles op wantoestanden

Het kabinet De Moor benadrukt dat er grondige controles zullen gebeuren om misbruik tegen te gaan. De gastinstellingen moeten ook reis- en andere kosten op zich nemen als een buitenlandse onderzoeker zijn recht op een verblijf verliest. 

Meest gelezen