Nieuwkomers in Turnhout zijn de eersten die nieuw inburgeringsexamen Maatschappelijke Oriëntatie afleggen

In Turnhout heeft een groep nieuwkomers als eerste het nieuwe inburgeringsexamen Maatschappelijke Oriëntatie afgelegd. Ze kwamen uit 12 verschillende landen. In maart heeft Vlaanderen een nieuw inburgeringstraject ingevoerd voor wie hier wil komen wonen. Een cursus en een examen Maatschappelijke Oriëntatie in de eigen taal is daar het eerste deel van. Daarin leren nieuwkomers praktische zaken over onze samenleving en welke waarden hier gelden.

In maart heeft de Vlaamse overheid een nieuw inburgeringstraject ingevoerd. Nieuwkomers van buiten de EU zijn verplicht om dat te volgen. Om te beginnen moeten ze een cursus Maatschappelijke Oriëntatie volgen in de eigen taal en slagen voor een examen. Daarnaast moeten ze lessen Nederlands volgen en een examen afleggen. Ze moeten ook via de VDAB op zoek gaan naar werk. Tot slot moeten ze 40 uur op pad gaan met een buddy om hun Nederlands te oefenen en onze samenleving nog beter te leren kennen. 

In Turnhout heeft nu een eerste groep cursisten, 17 mensen uit 12 landen, het examen Maatschappelijke Oriëntatie afgelegd. Vlaams minister voor Inburgering Bart Somers (Open VLD) kwam een kijkje nemen. "In die cursus wordt geleerd hoe onze samenleving praktisch georganiseerd is en op welke waarden die gestoeld is. Bijvoorbeeld dat mannen en vrouwen hier gelijk zijn en dat je vrijheid van meningsuiting hebt."

Moet je aangesloten zijn bij een ziekenfonds? Tot welke leeftijd moeten kinderen naar school? Mogen twee mannen trouwen met elkaar? De vragen gaan over de waarden binnen onze samenleving en over de praktische organisatie ervan

Bart Somers (Open VLD), Vlaams minister voor Inburgering

De cursus wordt momenteel gegeven in 28 talen. Op het examen krijgen de cursisten een 40-tal vragen. Minister Somers geeft enkele voorbeelden. "Als je in een woning woont die je gekocht hebt of huurt, moet je dan een brandverzekering afsluiten? Moet je aangesloten zijn bij een ziekenfonds? Tot welke leeftijd moeten kinderen naar school gaan? Mogen twee mannen trouwen met elkaar? Mag ik van godsdienst veranderen? Er zijn dus vragen over bepaalde waarden, maar ook over de praktische organisatie van onze samenleving."

De cursisten moeten slagen. "Wie niet slaagt, moet de cursus opnieuw volgen. Het nieuwe is dat zowel de cursus als het examen 90 euro kosten. Als iemand keer op keer niet slaagt en dat is geen gevolg van bijvoorbeeld ziekte of intellectuele capaciteiten, dan wordt dat gerapporteerd aan de federale overheid. Die beslist over de verblijfsvergunningen en zou die als ultieme sanctie kunnen intrekken. Maar daar beslissen wij dus niet over. Wij moeten het inburgeren zo goed mogelijk organiseren."

Meest gelezen