Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

België blokkeert Europese energie-akkoorden tot plan voor prijsplafond op gas wordt aangepast, minister Van der Straeten (Groen): "Huidig voorstel is onvoldoende"

Zolang er geen "werkbaar voorstel" rond een Europees prijsplafond op gas op tafel ligt, zal België geen energie-akkoorden ondertekenen. Dat heeft federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) gezegd bij aanvang van de Europese ministerraad rond Energie. Twee dagen geleden kwam de Commissie met een plan om uitzonderlijk hoge gasprijzen in de toekomst te vermijden, maar het prijsplafond in dat voorstel is opvallend hoog: 275 euro per megawattuur. "Dat voorstel is onvoldoende", aldus Van der Straeten.

Vandaag vergaderen de Europese ministers van Energie in Brussel over verschillende energiemaatregelen, maar als het van België afhangt, zullen er tijdens die vergadering geen akkoorden gesloten worden. Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten is bij aanvang van de ministerraad duidelijk, ze wil dat het voorstel van de Europese Commissie rond een prijscorrectiemechanisme op gas, dat dinsdag op tafel werd gelegd, eerst wordt aangepast.

Zolang dat niet gebeurt, ondertekent België ook geen andere akkoorden. Er was al een akkoord rond een Europese groepsaankoop op gas, maar dat mag dus nog even in de koelkast: "Die tekst kan 'on hold' gezet worden tot er een akkoord is over het geheel", aldus Van der Straeten. "Ik denk wel dat er aan het einde van de dag een akkoord zal zijn om te werken aan het evenwicht tussen alle elementen", verzekert ze.

BEKIJK - "Er is geen garantie dat wat nu voorligt, effectief zal werken", zegt Tinne Van der Straeten (Groen):

Videospeler inladen...

Prijsplafond van 275 euro per megawattuur

België is al langer vragende partij voor een Europees prijsplafond op gas. Premier De Croo pleitte daar in maart van dit jaar al voor. Vooral Duitsland, Nederland en Denemarken waren lang niet gewonnen voor het idee, omdat zij zelf een sterke onderhandelpositie hebben op de gasmarkt en ook de Commissie zelf stond op de rem “uit vrees voor de bevoorradingszekerheid”. 

Dinsdag was er dan toch eindelijk een doorbraak: de Europese Commissie kwam met een voorstel voor een zogenoemd prijscorrectiemechanisme. Concreet zouden er dan geen gastransacties kunnen plaatsvinden wanneer de prijs twee weken lang de grens van 275 euro per megawattuur zou overschrijven en als tegelijk de "spread" met de referentieprijs voor lng op de globale markt oploopt tot 58 euro of meer.

Op basis van deze tekst kan er verdergewerkt worden en kan het voorstel verfijnd worden tot er een prijsplafond is dat ook echt een effect zal hebben

Tinne Van der Straeten (Groen), federaal minister voor Energie

Een opvallend hoog prijsplafond, want zelfs het afgelopen jaar – waarin de gasprijs het ene na het andere record brak - werd die grens van 275 euro per megawattuur slechts een keer (en slechts een week) overschreden.

"De tekst die nu op tafel ligt, gaat onder de lat en de modaliteiten zijn op dit moment onvoldoende verfijnd", zegt Van der Straeten. De energieminister pleit voor een "effectief mechanisme dat kan ingrijpen wanneer de gasprijs te hoog ligt" en volgens haar is er geen garantie dat dat met het huidige voorstel het geval zal zijn. 

Van der Straeten is wel blij dat er eindelijk een voorstel op tafel ligt. "Op basis van die tekst kan er verdergewerkt worden en kan het voorstel verfijnd worden tot er een prijsplafond is dat ook echt een effect zal hebben." Over waar de grens voor België dan wel moet liggen, wil de minister voorlopig niet uitweiden: "Een onderhandeling voer je niet op de drempel van de ministerraad."

15 landen verenigen zich opnieuw

België is niet het enige land dat zich verzet tegen het voorstel van de Europese Commissie. De 15 landen die al langer pleiten voor het prijsplafond lijken het eens dat het huidige voorstel niet volstaat. De Spaanse minister Teresa Ribera noemde het woensdag al een "grap" en haar Griekse collega Skrekas ging donderdag nog een stap verder. "De Commissie had met een realistischer correctiemechanisme moeten komen." Hij wil het plafond op een niveau tussen 150 en 200 euro per megawattuur leggen.

Gezien de emotionele reacties op het Commissievoorstel, verwacht de Tsjechische voorzitter van de Raad, minister Jozef Sikela, een "spicy" discussie. Als de ministers geen akkoord vinden, wil hij "zoveel ministerraden als nodig" bijeenroepen om de 27 neuzen alsnog in dezelfde richting te krijgen. 

De volgende energieraad stond gepland op 19 december, maar ondertussen is beslist dat de Europese ministers van Energie ook op 13 december zullen samenkomen. Tijdens die extra zitting willen ze een politiek akkoord bereiken over het prijsplafond en de teksten over een groepsaankoop van gas en over snellere vergunningen voor hernieuwbare energie formeel goedkeuren.

BEKIJK - Premier Alexander De Croo noemt het voorstel van de Europese Commissie "ontoereikend en gevaarlijk":

Videospeler inladen...

Meest gelezen