Middenschool Ninove

Parket start onderzoek naar wangedrag van leerkrachten tegenover leerlingen met autisme in Ninove

Een secundaire middenschool van het gemeenschapsonderwijs in Ninove heeft een intern onderzoek geopend naar grensoverschrijdend gedrag van enkele leerkrachten tegenover leerlingen. Een groepje leerkrachten zou leerlingen met een autismespectrumstoornis uitlachen, vernederen en pesten. Over de feiten zelf geeft de school geen informatie, die worden onderzocht. 

De algemeen directeur van de scholengroep Dender van het gemeenschapsonderwijs (GO), Els Schockaert, legt uit dat de scholengroep sinds eind juni 2022 op de hoogte was van grensoverschrijdende feiten van enkele leerkrachten in het atheneum, de middenschool, van Ninove.  "Er is een intern onderzoek opgestart waarvan nu het rapport klaar is. De melding kwam er via leerkrachten van de school die een gesprek hadden gevraagd." 

Dat was niet de eerste melding. "In april 2021 was er al een klacht over een leerkracht en daar is gevolg aan gegeven, en er zijn acties ondernomen. Maar nu blijkt dat die niet het gewenste resultaat hadden." Sinds september dit schooljaar is die leerkracht preventief geschorst.

WhatsAppgroep van leerkrachten

De feiten gaan over enkele leerkrachten die leerlingen uitlachen en vernederen. Zo zou een leerling aan een stoel zijn vastgebonden. Een andere leerling zou na een woede-aanval opgesloten zijn geweest in een klas waarna die uit wanhoop door een venster zou zijn gesprongen. De directrice bevestigt die feiten voorlopig niet: "Het moet nog blijken of dat wel klopt. Maar als het waar is dan kan dat niet getolereerd worden." Ze bevestigt wel dat enkele leerkrachten "een WhatsAppgroep hadden waarin ze communicatie hebben gevoerd die niet past in het pedagogisch project waar het GO voor staat." 

BEKIJK - Ouder van leerling met autisme: "Dit kan kinderen tekenen voor hun leven, zeker kinderen met autisme. Dat maakt mij kwaad":

Videospeler inladen...

Inclusief onderwijs met leerlingen uit buitengewoon onderwijs

De Middenschool in Ninove is bekend in de omgeving omdat ze een speciaal onderwijsproject aanbiedt waarbij samengewerkt wordt met het buitengewoon onderwijs. Er zijn klassen waar 12- en 13-jarige leerlingen met een autismespectrumstoornis zitten. 

Ouders ingelicht

De school heeft de ouders van de betrokken leerlingen ingelicht over het onderzoek. Ook niet-betrokken ouders worden op de hoogte gebracht. Ze kunnen met vragen en bezorgdheden terecht bij verschillende meldpunten, net als het schoolpersoneel.

Het parket van Oost-Vlaanderen is ook gestart met een onderzoek. "Al het mogelijke zal worden gedaan om uit te zoeken wat er op de school is gebeurd en wie daarbij betrokken was. Er zullen op korte termijn verhoren afgenomen worden", klinkt het. Omdat het onderzoek in opstartfase zit, kunnen er nog geen details bekendgemaakt worden.

BEKIJK - Helen Goedgebeur geeft een laatste stand van zaken:

Videospeler inladen...

Meest gelezen