Gent start volgend jaar met controles op basiskwaliteit huurwoningen 

De stad Gent start in de loop van volgend jaar met een verplicht conformiteitsattest voor huurwoningen. Dat attest geeft aan dat de woning voldoet aan enkele basiseisen. Er komen gerichte controles om te zien of verhuurders in orde zijn. "We werken in fases en zullen focussen op woningen waar we misbruik vermoeden", zegt schepen Tine Heyse (Groen). 

"We vinden het belangrijk om de kwaliteit van de woningen op de privéhuurmarkt te verhogen en willen volgend jaar een verplicht conformiteitsattest invoeren voor huurwoningen", zegt schepen Tine Heyse (Groen) na een vraag van gemeenteraadslid Tom De Meester (PVDA). De invoering betekent dat er extra kwaliteitscontroles komen, naast de controles die al gebeuren. Gent gaat nu bijvoorbeeld langs als verhuurders of huurders zelf contact opnemen. Binnenkort wordt het attest dus voor alle huurwoningen verplicht. Verhuurders die niet in orde zijn krijgen in de eerste plaats een GAS-boete. 

Grootste Vlaamse stad met verplichting

Vlaamse huurwoningen moeten in principe al aan bepaalde regels voldoen, maar niet elke verhuurder volgt die in de praktijk. Om daar beter op toe te zien voeren almaar meer steden en gemeenten het verplichte conformiteitsattest in. Zo’n 90 gemeenten zijn ermee bezig of hebben het al ingevoerd. Gent is de grootste stad tot nu toe die het systeem zal gaan toepassen. Onder meer Aalst, Brugge en Genk werken al met de attesten. 

We zijn een welvarend land en mogen basiskwaliteit verwachten

Joy Verstichele van het Vlaamse Huurdersplatform

Joy Verstichele van het Vlaamse Huurdersplatform juicht toe dat ook Gent voor een algemene verplichting gaat. "De controles gaan over stabiliteit, vochtproblemen, rookmelders en minimaal comfort. Dat zijn basiszaken die we in een welvarend land als het onze mogen verwachten. Het grootste voordeel is dat er nu preventief gewerkt wordt." 

Uitrol in fases

Schepen Tine Heyse benadrukt dat het attest in Gent niet overal tegelijk uitgerold zal worden. Er zijn in Gent ongeveer 150.000 woningen, zo goed als de helft wordt verhuurd. De uitrol zal daarom in fases gebeuren. "De diensten zijn nu aan het onderzoeken hoe we dat gaan doen. We starten vermoedelijk met woningen van een ouder bouwjaar, in bepaalde wijken." 

De stad belooft overleg met alle betrokkenen, onder meer de huurderskoepel en de immosector, om de verplichting uit te rollen. Gent gaat ook kijken hoe het al in andere steden en gemeenten wordt toegepast. Niet alle verhuurders hoeven dus al volgend jaar een controle te verwachten. Al kan aanmelden wél nog altijd vrijwillig. "We gaan daar heel goed over communiceren."

Maatregelen om huurders te helpen

De stad zegt ook dat er steunmaatregelen zijn voor woningeigenaars om bijvoorbeeld in basisisolatie of dubbel glas te voorzien. "We hebben een premie voor verhuurders die kan oplopen tot 15.000 euro. Daar staat dan wel tegenover dat de huur niet stijgt", verklaart Heyse. Gent voorziet onder meer ook transitwoningen bij grote werken. "We willen de Gentse huurmarkt niet nog meer onder druk zetten. We willen de kwaliteit net omhoog." 

Oppositieraadslid De Meester is tevreden dat de controles en verplichte attesten er komen. "Het is goed dat niet elk krot nog verhuurd zal kunnen worden. Wel is het zo dat de mensen die nu in zulke huizen wonen, dreigen op straat te belanden. Enkel door meer in te zetten op sociale woningen kan de stad dit structureel voorkomen."

Vlaamse verplichting?

Het Vlaams Huurdersplatform is blij dat ongeveer 1 op de 3 lokale besturen nu al werkt met conformiteitsattesten, of van plan is om dat in de nabije toekomst te doen. "Het zou natuurlijk nog beter zijn als er een Vlaamse verplichting komt voor alle huurwoningen", besluit Verstichele.

Meest gelezen