Verpakkingsbedrijf RAJA in Tongeren werkt voortaan samen met Maatwerkbedrijf Bewel: win-win voor allebei

Het verpakkingsbedrijf RAJA in Tongeren werkt voortaan samen met Maatwerkbedrijf Bewel. De medewerkers van Bewel zijn mensen die moeilijk aan een job raken. De samenwerking is een win-win voor beide ondernemingen: samen op de werkvloer staan draagt bij tot de verdere ontwikkeling van werknemers bij Bewel en lost personeelstekorten op bij Raja. 

Voor mensen met een taalachterstand of die psychisch of sociaal kwetsbaar zijn, is tewerkstelling belangrijk om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Sociale economiebedrijven zoals Bewel zetten zich in voor tewerkstellingskansen van die mensen. Dat gebeurt steeds vaker samen met private ondernemers, zoals nu RAJA. 

Door samen te werken met het verpakkingsbedrijf RAJA in Tongeren krijgen de medewerkers van Bewel de kans om tussen de collega’s van RAJA te staan. Dat is een goede zaak voor hun verdere ontwikkeling, zo klinkt het. 

Maar ook RAJA heeft er baat bij, want zo worden de personeelstekorten van het bedrijf opgevangen. Het bedrijf wil ook werk maken van een duurzaam HR-beleid, met een inclusieve werkvloer. "In onze werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, origine, geslacht,… ", vertelt Gidi Pluym, CEO bij RAJA.   

Met de nieuwe samenwerking willen we andere private ondernemers aansporen om hetzelfde te doen”, zegt Johan Bongaerts, Algemeen Directeur bij Bewel. "Bewel levert werk voor haar klanten op de eigen productiesites of bij de klant zelf. Zo zenden we intussen al 400 medewerkers uit naar andere bedrijven."

 

Meest gelezen