Onroerend Erfgoed

Kaprijke installeert burgerpanel om mee te denken over mogelijke fusie: "Voor een niet-bindend advies"

Kaprijke heeft een extern bureau de opdracht gegeven om een burgerpanel samen te stellen dat meedenkt over een mogelijke fusie. De gemeente wil zo aan haar inwoners inspraak geven over hoe en met wie ze willen fuseren. "Het is van belang om te weten hoe inwoners erover denken en de gemeenteraad kan dan verder met hun advies", zegt burgemeester Pieter Claeys (CD&V) van Kaprijke.

Het burgerpanel van Kaprijke zal kunnen meepraten over een mogelijke gemeentefusie. Vlaanderen stuurt aan op dergelijke fusies, zodat steden en gemeenten efficiënter kunnen werken. Komt de beslissing tot fusie er voor eind 2023, dan neemt Vlaanderen ook een deel van de schuldenlast over. 

Om te beslissen met wie Kaprijke best fuseert en hoe die fusie best verloopt, wil de gemeente luisteren naar haar inwoners. Een extern bureau zal daarom een burgerpanel oprichten.

Ze kunnen een niet-bindend advies geven

Het burgerpanel zal op termijn dan een advies geven aan de gemeenteraad, maar dat wordt een niet-bindend advies. De gemeenteraad kan het dus als leidraad gebruiken, maar is niet verplicht het te volgen. "Voor de inwoners buiten het burgerpanel, zullen we ook nog info-vergaderingen organiseren, zodat iedereen die dat wil op de hoogte kan zijn", zegt burgemeester Claeys, "en de vergaderingen van het burgerpanel zullen openbaar zijn. Dus iedereen zal de kans hebben om het fusieproject mee te volgen."  

Buurgemeenten krijgen de vraag om mee in het project te stappen

Kaprijke zegt een trekkersrol te willen spelen in het fusieverhaal. "Want in het Meetjesland wordt er wel veel gesproken over mogelijke fusies, maar er worden maar geen beslissingen genomen. Aan onze 5 buurgemeenten (Assenede, Eeklo, Evergem, lievegem en Sint-Laureins) vragen we om hetzelfde te doen. Om dus ook via een burgerpanel een zicht te krijgen op wat hun inwoners denken en willen als het op een fusie zou aankomen. En dat is wel uniek, als we met verschillende gemeentebesturen onze inwoners op dezelfde manier betrekken. Als we uiteindelijk met één van onze buurgemeenten zouden fuseren, denk ik dat het aangewezen is dat die gemeente dezelfde manier hanteert om de burger te betrekken."

Meest gelezen