©Dave and Les Jacobs/Lloyd Dobbie/Blend Images LLC

Lagere energieprijzen doen inflatie voor het eerst sinds lang gevoelig dalen

Voor het eerst sinds juli is de inflatie in ons land, het cijfer dat aangeeft hoeveel duurder het leven wordt, nog eens gedaald. Voor november klokken we nu af op een - nog altijd kloeke - 10,63 procent. Dat is beduidend minder dan de 12,27 procent van vorige maand, maar niet iedereen durft al van een trendbreuk te spreken.

Na de "schokkende" 12,27 procent van vorige maand, tempert de inflatie in november naar een (nog altijd forse) 10,63 procent. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, de statistische dienst van de federale overheidsdienst Economie. Hoewel het cijfer nog hoog is, lijkt het een eerste voorzichtige knik in de snelle stijging van de levensduurte in België. Dat betekent voor alle duidelijkheid niet dat ons leven ineens goedkoper is geworden: het wordt gewoon iets minder snel duurder dan vorige maand. Dat heeft vooral te maken met de aanzienlijke daling van de gasprijs, na de piek van eind augustus, en de elektriciteitsprijs.

Niet iedereen durft al te spreken van een trendbreuk. De voorzitster van de Europese Centrale Bank (ECB) Christine Lagarde waarschuwde gisteren al voor al te voorbarig optimisme. "Er is te veel onzekerheid, met name op het gebied van de hoge energieprijzen die doorgerekend worden aan consumenten, om aan te nemen dat het hoogtepunt al bereikt is. Het zou me verbazen."

Toch ligt de daling van de inflatie wel in lijn met de verwachtingen van het Planbureau, zegt VRT NWS-journalist Michaël Van Droogenbroeck in "VRT NWS Live". "Als die verwachtingen zich doorzetten, zou die inflatie begin volgend jaar al op 8 procent moeten liggen en voor het hele jaar 2023 gemiddeld op 5 procent. Dat is nog altijd te hoog, maar dat betekent wel dat die ongezien hoge inflatie dan voorbij lijkt."

BEKIJK - Wat betekent die gedaalde inflatie nu concreet? Michaël Van Droogenbroeck analyseert het in "VRT NWS Live":

Videospeler inladen...

Voeding en energie

Hoewel er beterschap is, zijn het ook deze maand trouwens nog de energieprijzen die een groot deel van de inflatie voor hun rekening nemen. De inflatie op energie alleen bedraagt nog steeds 36,07 procent. Zo draagt energie voor 3,62 procentpunt bij aan de totale inflatie.

Naast energie is ook voeding een van de boosdoeners. Voeding is 14,48 procent duurder dan vorig jaar. De prijzen stijgen onder meer fors bij groenten, zuivelproducten, brood en granen en alcoholische dranken. Daarnaast zie je ook merkelijk hogere prijzen bij kleding, op buitenlandse reizen en in de horeca.

Spilindex weer overschreden

De spilindex is opnieuw overschreden, voor de tweede maand op rij. En de vijfde keer dit jaar. Dat betekent dat de lonen van het overheidspersoneel en de sociale uitkeringen met 2 procent omhoog gaan.

Ook de lonen van de meeste werknemers in de privésector worden aangepast aan het leven dat duurder wordt, maar per sector volgens een eigen tempo. Voor een grote groep van 1 miljoen werknemers bij wie het loon telkens in januari geïndexeerd wordt, betekent dat dat zij ruim 11 procent meer loon mogen verwachten.

Meest gelezen