Gent vindt 21 miljoen euro: inwoners betalen iets meer, licht gaat vaker uit en vacatures worden ingetrokken

Gentenaren moeten binnenkort voor heel wat dingen iets meer betalen. De stad verhoogt de meeste retributies. Dat betekent onder meer dat vergunningen, vuilniszakken en sportbeurten meer kosten. De stad haalt met die maatregel 5,5 miljoen euro op. Er wordt ook nog voor 14 miljoen bespaard: vacatures worden ingetrokken, de openbare verlichting gaat vaker uit en het stadsmarketingfonds verdwijnt. 

Het Gentse stadsbestuur heeft maatregelen voorgesteld om het begrotingstekort van 21 miljoen euro te dichten. "Het is geen gemakkelijke opdracht geweest maar het is tegelijk ook een kans om duidelijke keuzes te maken", benadrukt burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). "We hebben geld voorzien om ook te investeren in onze stad, ook dat blijft voor ons enorm belangrijk."

Gent vindt een derde van het nodige bedrag door extra inkomsten. Zo verhoogt het gros van de retributies met bijna 7 procent vanaf de zomer van 2023. Het gaat om bijdragen die Gentenaars moeten betalen voor vergunningen, museumbezoeken, de huur van sportterreinen... Opvallend is dat de bijdrage voor vuilniszakken minder toeneemt (2 procent), ook de dagprijs voor stedelijke woonzorgcentra en kinderopvang valt buiten de algemene verhoging. De parkeertarieven zijn onlangs aangepast en blijven gelijk. Ook aan de bedrijfsbelasting wordt niet geraakt. 

Geen naakte ontslagen

De stad snijdt in eigen vel en bespaart zo 14 miljoen euro. "We hebben eerst naar onszelf gekeken", benadrukt schepen van Financiën Rudy Coddens (Vooruit). Zo worden 27 vacatures niet ingevuld en doven evenveel jobs elders uit. "De mensen die er nu werken kunnen we heroriënteren naar een andere functie bij de stad", zegt schepen Hafsa El-Bazioui (Groen). De stad benadrukt dat er geen naakte ontslagen vallen. De maatregel zorgt er samen met de natuurlijke uitstroom voor dat er 64 mensen minder zullen werken. 

"Gent bespaart niet op cultuur, het hoort bij ons DNA"

Het Gentse stadsbestuur benadrukt dat er duidelijk gekozen is om enkel sectoren te vrijwaren. "De jobs binnen de zorg, kinderopvang, onderwijs en politie blijven gevrijwaard", benadrukt burgemeester De Clercq. "Ook aan cultuur raken we niet, in tegenstelling tot andere lokale besturen. Het maakt deel uit van onze DNA als stad en de sector heeft al genoeg offers gebracht." 

Openbare verlichting gaat vaker uit

De stad gaat, in samenspraak met beheerder Fluvius, de openbare verlichting vaker uitschakelen. Gent heeft daar een speciaal "brandregime" voor gekregen. Het licht gaat uit tussen middernacht en 5 uur 's ochtends van zondag tot en met woensdagnacht. Van donderdag tot zaterdag blijven de lichten wel branden. Tunnels en onderdoorgangen vallen niet onder de maatregel, parken en andere openbare plaatsen wel. De stad bespaart zo ruim 1 miljoen euro. 

Nog een opvallende besparingsmaatregel is dat het stadsmarketingfonds verdwijnt, goed voor 250.000 euro. Dat fonds moet het imago van Gent in de markt zetten en onder meer gezinnen, ondernemers en toeristen naar de stad lokken. Het fonds werd onlangs gebruikt om de WK-uitzendingen van de VRT in het Wintercircus mee te betalen. De stad gaf het project bijna 40.000 euro subsidie. "Deze beslissing was er al voor de kritiek op het WK-project", onderstreept burgemeester De Clercq. 

"Buffer van 10 miljoen euro"

De stad benadrukt in de nieuwe plannen dat er ruimte blijft voor investeringen. Gent zou daar zelfs een buffer van 10 miljoen euro voor voorzien. Toch klinkt in de zijlijn dat een aantal geplande projecten “on hold” worden gezet en mogelijk zelfs helemaal geschrapt zullen worden. Dat komt door de inflatie. Daar volgt de komende dagen nog verder overleg over. 

Waarom deze oefening?

Gent kampt net als veel andere steden en gemeenten met hogere kosten. De lonen van het personeel swingen de pan uit door de inflatie. Daarnaast zijn er ook hogere kosten voor grondstoffen en energie. 

De stad deed eerder al een oefening in juni. Gent was toen op zoek naar 81 miljoen euro, de onroerende voorheffing ging omhoog en er werd intern bespaard. De operatie nu bedraagt “maar” 21 miljoen, eerder was er sprake van bijna 27. De stad kende enkele kleine meevallers. 

Meest gelezen