5.237 ontdoopte katholieken, 178 Congolese priesters en ook 86 meldingen van misbruik: het jaarrapport van de Kerk in België

Een totaal van 5.237 gedoopten heeft zich in 2021 uitgeschreven uit het doopregister. Dat is vier keer zo veel als in 2020, toen 1.261 mensen zich lieten uitschrijven. Dat valt te lezen in het jaarrapport van de Katholieke Kerk in België. Er waren ook 86 nieuwe meldingen van seksueel misbruik en 1 op de 5 priesters blijkt uit het buitenland te komen.

Waarom treden meer mensen uit de Katholieke Kerk of laten ze zich ontdopen? Het jaarrapport zelf wijst op de grote media-aandacht die het Vaticaan vorig jaar kreeg toen het herhaalde dat homoseksualiteit een "zonde" blijft.

Ook het aantal mensen dat zich laat dopen, een eerste of plechtige communie doet of trouwt voor de kerk, blijft dalen.

  • 36.834 personen - kinderen en volwassenen - werden vorig jaar gedoopt (5.217 minder dan in 2019).
  • Er waren 41.751 eerste communies en 35.783 vormsels (tegenover 45.079 en 39.284 in 2019).
  • 4.032 kerkelijke huwelijken werden voltrokken (tegenover 5.971 in 2019).

    Door de coronacrisis in 2020 zijn geen cijfers beschikbaar voor dat jaar.

178 Congolezen leiden parochies

Het jaarverslag stelt dat de Kerk in België erg divers is. Zo is 20 procent van de 2.299 priesters, diakens en parochieassistenten van buitenlandse origine. Vooral Congolezen (178), Fransen (42) en Polen (20) leiden de parochies.

En er zijn 150 anderstalige katholieke gemeenschappen, waaronder Poolse, Filipijnse, Spaanse, Italiaanse, Vietnamese en Oekraïense. "De Katholieke Kerk in ons land steunt hen door kerkgebouwen met hen te delen of aan hen over te dragen", klinkt het.

76% van misbruikfeiten gaat 30 jaar terug

Het rapport wijst op 86 nieuwe meldingen van seksueel misbruik. In 3 op de 4 gevallen vond het vermeende misbruik meer dan dertig jaar geleden plaats. De daders zijn bijna allemaal mannen. Zowat 64 procent van de daders was al overleden op het moment van de melding.

In 40 gevallen gebeurde het misbruik op school en in 20 gevallen in de parochie. Drie slachtoffers waren misdienaar op het moment van de feiten. De Kerk wees 13 dossiers door naar justitie en gaf een financiële tegemoetkoming aan 28 personen.

Bijbelse podcast

In de eerste helft van 2021 golden door corona nog vele beperkingen voor fysieke samenkomsten. Die beperkingen brachten de digitalisering in een stroomversnelling. Onder de opvallende initiatieven vinden we de bijbelse podcast biddenonderweg.org (goed voor dagelijkse gemiddeld 21.000 luisteraars) en de site ww.egliseinfo.be die 2.500 kerkgebouwen in Franstalig België bundelt (met 187.000 bezochte pagina's in aanloop naar Pasen 2021).

In 2021 werd ook een bisschoppelijk gedelegeerde voor Evangelie en Nieuwe Media benoemd: het werd Bart Paepen, pastoor van de Antwerpse kathedraal, die de "digitale verkondiging" in goede banen leidt.   

Meest gelezen