Geen nieuw administratief centrum en stadsfeestzaal in Herentals door stijgende energiekosten en inflatie

Herentals gaat geen nieuw administratief centrum en stadsfeestzaal bouwen. De stad paste haar meerjarenplan aan, omdat onder meer de kosten voor energie en personeel heel erg gestegen zijn. Ook enkele andere projecten worden geschrapt. De stad trekt wel meer geld uit voor leeflonen en het aanpakken van dakloosheid.

Herentals heeft becijferd dat haar kosten voor energie jaarlijks gaan stijgen met meer dan 1,5 miljoen euro. De personeelskosten zullen met meer dan 4,5 miljoen euro stijgen door de inflatie. Geplande investeringen zullen bijna 9 miljoen euro duurder worden door prijsherzieningen. Daarom heeft het stadsbestuur het meerjarenplan nu aangepast. 

Een groot pakket aan investeringen is geschrapt. Zo komt er geen nieuw administratief centrum en stadsfeestzaal, de zuidkant van de Grote Markt wordt niet vergroend en ook een aantal verbeteringen voor het fietscomfort worden niet doorgevoerd. Ook de heraanleg van de Augustijnenlaan, de Belgiëlaan en de Olympiadelaan en het dorpsplein van Morkhoven zijn geschrapt.

Dienstverlening

"Het is met pijn in het hart, maar het was cruciaal voor ons dat we de dienstverlening voor de burgers overeind konden houden", zegt schepen voor Financiën Patrik De Cat (CD&V). "Die konden we niet op hetzelfde niveau houden, als we alle investeringen zouden laten doorgaan." 

Leeflonen en daklozen

Anderzijds maakt de stad voor andere projecten extra middelen vrij. "Om het in financieel zware tijden ook voor sociaal zwakkeren beter te maken, investeren we voort in sociale dienstverlening. We zorgen voor extra middelen voor leeflonen en we geven extra budget aan De Dorpel en De Fakkel om het daklozenprobleem aan te pakken."

Kunstencampus en Lakenhal

De Kunstencampus wordt wel voort afgewerkt en ook de renovatie van de Lakenhal blijft in de budgetten staan. Ook enkele riolerings- en wegenwerken gaan uitgevoerd worden. Een aantal ervan verschuiven wel naar de volgende bestuursperiode. De stad zal daar wel nu al subsidies voor aanvragen. 

Meest gelezen