Beschuldigde Abrini klaagt over "satanische muziek" bij transport naar proces over de aanslagen: hoe wordt bepaald wie op welke manier wordt vervoerd?

Mohamed Abrini, een van de beschuldigden op het proces van de aanslagen van 22 maart, heeft geklaagd over de - volgens hem - "vernederende" omstandigheden bij zijn overbrenging naar de rechtszaal. Hij zou geblinddoekt zijn en "satanische" muziek te horen krijgen. Hoe wordt bepaald welke verdachte op welke manier wordt getransporteerd?

Het proces van de aanslagen van 22 maart vindt plaats onder ongeziene veiligheidsmaatregelen. Het transport van de beschuldigden is daar niet vreemd aan. Een van die beschuldigden klaagt nu over de omstandigheden van dat transport van de gevangenis naar de rechtszaal. Abrini spreekt over "wraak" van de staat en "vernederende omstandigheden". Daarbij haalt hij "satanische muziek aan". Als er niet snel beterschap komt, dreigt hij voor de rest van het proces te zwijgen.

BEKIJK - "Verdachte Mohamed Abrini dreigt ermee niet te antwoorden op vragen tijdens het proces als de naaktfouilles niet worden stopgezet", legt Caroline Van den Berghe uit in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Het is inderdaad zo dat hoog-risicoprofielen bij hun overbrengingen voor een verhoor of naar de rechtszaal geblinddoekt worden en een hoofdtelefoon op krijgen met muziek. Die standaardprocedure moet hen desoriënteren voor het geval ze erin zouden slagen te ontsnappen tijdens hun transport. De blinddoek helpt ook om te voorkomen dat ze eventuele kompanen op de hoogte kunnen brengen van hun transportroutes.

En die muziek? Dat is niet alleen om te desoriënteren, maar ook om te voorkomen dat ze bijvoorbeeld kunnen meeluisteren naar de politieradio of naar een gesprek tussen de bewakers. De muziek in kwestie durft al eens te wijzigen. Kennelijk gaat het in het geval van Abrini om hardrock, vernemen we van een advocaat. Mogelijk is dat wat de beschuldigde "satanische muziek" noemt.

Het is natuurlijk niet zo dat elke beschuldigde in eender welke rechtszaak dergelijke veiligheidsmaatregelen opgelegd krijgt voor het transport. Afhankelijk van de zaak is het de Directie Beveiliging van de federale politie of het OCAD, het orgaan dat dreigingsanalyse uitvoert, dat bepaalt onder welke omstandigheden een beschuldigde vervoerd wordt. Zo kan beslist worden om bijvoorbeeld iemand die al regelmatig is gaan lopen, vast te ketenen aan de benen.

Om veiligheidsredenen willen de bevoegde instanties geen commentaar geven over de precieze veiligheidsmaatregelen en hoe die tot stand komen.

BEKIJK - "Aan het einde van het proces moeten er twaalf juryleden overblijven om geldig te kunnen beraadslagen", legt Caroline Van den Berghe uit in "Het journaal":

Videospeler inladen...

Ook andere beschuldigden klagen

Abrini is niet de enige met klachten. Ook de advocaten van andere beschuldigden klagen over de detentie- en transportomstandigheden van hun cliënten. Ze hebben het onder meer over naaktfouilles en onderzoek in de anus. 

De advocaten van de beschuldigden zeggen dat ze een aanmaning zullen sturen met een deadline naar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Als er niet ingegaan wordt, dreigen ze ermee om een procedure te starten tegen Justitie en Binnenlandse Zaken.

"We hebben geen enkele zin om het proces op te schorten. We willen dat het goed verloopt, maar dan moet er een minimum aan respect zijn voor de beschuldigden", zegt Delphine Paci, advocaat van Salah Abdeslam.

"We zullen zien wat dat geeft. Misschien gebeurt er achter de schermen wel iets. Na de saga van de beschuldigdenboxen zou het goed zijn dat het proces geen tweede keer vertraging zou oplopen. Anderzijds moet ook niet altijd zomaar ingegaan worden op de eisen van de verdediging van de beschuldigden. Het is en blijft een moeilijk evenwicht om dit proces in goede banen te leiden", legt Caroline Van den Berghe uit in "Het journaal".

Chantage van de verdediging? Dit gaat over rechten van de verdediging in een rechtsstaat

Meester Jonathan De Taye, die beschuldigde Ali El Haddad Asufi verdedigt, acht de kans groot dat er inderdaad een procedure zal worden gestart. En dat zou dan volgens hem gevolgen hebben voor dit proces. "De assisenvoorzitter is niet bevoegd, het is de uitvoerende macht die verantwoordelijk is. Een andere rechter zou hier uitspraak over kunnen doen. In afwachting daarvan, gedurende enkele weken, zullen we in dat geval een opschorting van dit proces vragen. Chantage van de verdediging? Dit gaat over rechten van de verdediging in een rechtsstaat."

Meest gelezen