Ex-mijnwerkers geschorst door KS Vriendenkring na kritiek op vzw

Enkele ex-mijnwerkers zijn door de vzw KS Vriendenkring geschorst, nadat ze herhaaldelijk kritiek zouden geuit hebben op die vzw. Er loopt op dit moment een onderzoek naar de KS Vriendenkring wegens mogelijke verduistering van fondsen en voormalig voorzitter Michel Dylst zit nog steeds in de cel. 

Een zevental ex-mijnwerkers hebben van KS Vriendenkring een mail of brief ontvangen waarin staat dat het lid in kwestie "berichten verspreidt die beschadigend zijn voor KS Vriendenkring en haar leden". De ontvangers krijgen te horen dat het bestuur unaniem heeft beslist om hen "per direct te schorsen". Met dat nieuws komt de krant Het Belang van Limburg, en wordt bevestigd door één van de ex-mijnwerkers. 

"Dit is schandalig", vindt ex-mijnwerker Kader Zaouad. "Er loopt toch een onderzoek naar wanpraktijken en alles wijst er op dat er geld verdwenen is. Dat gaat om de zuur verdiende spaarcenten van ex-mijnwerkers. Zodra je daar kritische vragen over stelt, word je klaarblijkelijk buiten gezet."

Welke vzw zet nu mensen aan de deur wanneer ze kritiek hebben?

ex-mijnwerker Kader Zaouad

Enkele (ex-)leden van de vzw, waaronder Zaouad, hebben vorige maand een klacht ingediend tegen het bestuur van de vzw. "Ik wil voor alle duidelijkheid dus ook geen deel meer uitmaken van KS Vriendenkring", klinkt het. "Maar er zijn ook leden geschorst die geen klacht hebben ingediend. Dat zijn mensen die op sociale media en met persoonlijke mails herhaaldelijk om meer info vroegen rond de zaak of zich kritisch uitlieten over de vzw. Welke vzw zet nu mensen aan de deur wanneer ze kritiek hebben?", vraagt Zaouad zich af.

Sommigen verwijten het bestuur een criminele bende te zijn. Met zo'n uitspraken gaat men ver over de schreef.

Roger Vanlook

“Kritiek moet beschaafd geuit worden”, zegt Roger Vanlook, voorzitter van de KS Vriendenkring. “Als sommigen het bestuur verwijten een criminele bende te zijn en zeggen dat we aan het kruis genageld zullen worden, dan gaan die mensen met deze uitspraken ver over de schreef. Dus we volgen daarin de statuten van de vereniging en daarom zal de schorsing van een aantal leden voorgelegd worden op de algemene vergadering.”

"Het gaat dan vooral over uitspraken die door de leden op sociale media gepost werden", legt Vanlook uit. “Dat kan echt niet door de beugel. Het gaat trouwens niet alleen over leden van de vereniging, ook over mensen die nooit lid zijn geweest maar onrust willen stoken onder de mijnwerkers.”  

Een aantal leden van de vzw zijn intussen naar de rechtbank gestapt en hebben zich burgerlijke partij gesteld. “Volgens ons hebben ze geen been om op te staan", zegt Vanlook, "maar ik kan niemand beletten om naar de rechtbank te gaan. Wij hebben uiteraard alle vertrouwen in het gerecht en op termijn zal zeker duidelijk worden dat de vereniging toch als een goede huisvader gehandeld heeft”, besluit Vanlook.

Meest gelezen