BOS+

Oudenaarde heeft geen concrete plannen voor terrein van Vlaamse Waterweg waarop illegaal bos is geplant

De stad Oudenaarde wilde het terrein van de Vlaamse Waterweg waarop de voorbije nacht een illegaal bos is geplant meenemen in het idee van een landschapspark. Maar dat was niet meer dan een plan, zegt de stad, er is absoluut niets concreet en niets over beslist. Het terrein blijft eigendom van de Vlaamse Waterweg en "voor zover ik weet zal de Vlaamse Waterweg hun eigendom zelf benutten." 

Op een terrein van de Vlaamse Waterweg langs de Schelde in Oudenaarde stonden deze ochtend plots 2.400 boompjes. De VZW Bos+ heeft die de voorbije nacht in het geniep aangeplant. Bos+ wil met de actie aanklagen dat verschillende overheidsagentschappen gronden hebben waar niets mee gedaan wordt en waar bossen op zouden kunnen. Het is de tweede keer dat de vzw Bos+ op dat terrein illegaal bomen aanplant. Dag op dag 11 jaar geleden deed de vereniging, die zich inzet voor meer bossen, dat dat ook al. Toen moesten de bomen er weg van de Vlaamse Waterweg "omdat er plannen waren om er een bedrijventerrein aan te leggen. Maar we stellen nu vast dat dat terrein nog altijd braak ligt", zeggen Bert De Somviele en Laure De Vroey van Bos+. De Vlaamse Waterweg heeft indertijd een ander terrein ter beschikking gesteld waar de bomen naartoe mochten. 

Bedrijventerrein of landschapspark?

"We zijn niet de enigen die dit een bossige toekomst willen geven", zegt Laure De Vroey. "Lokaal denkt men aan de ontwikkeling van een landschapspark. We zien weinig draagvlak voor een bedrijventerrein dus laat ons de maatschappelijke roep volgen naar meer bos." Bert De Somviele voegt eraan toe dat "de Vlaamse Waterweg ons toen had laten weten dat er een andere dringende ontwikkeling moest gebeuren op dat terrein, maar na 11 jaar is er nog niets gebeurd." Het terrein is bestemd als bedrijvenzone. 

De stad heeft geen plannen

Uit navraag bij de stad Oudenaarde blijkt dat er geen concrete plannen zijn met het terrein. "Het is eigendom van de Vlaamse Waterweg, zij willen hun eigendom zelf benutten, dat is het laatste dat ik van hen een hele tijd geleden heb vernomen," legt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD) uit. Hij zegt wel dat het terrein opgenomen was in de ontwikkeling van een landschapspark. "Het terrein zit in het raamwerk Linkeroever, het zou doorlopen langs de site Santens. Maar de Vlaamse Waterweg wil hun terrein gebruiken voor watergebonden activiteiten langs de Schelde in de toekomst. Er zijn geen plannen om dat terrein aan te kopen." 

 

Meest gelezen