Lommel geeft 100 euro per kind per maand aan crèches die extra plaats creëren na sluiting vzw Rheia

De stad Lommel gaat 100 euro per kind per maand geven aan kinderdagverblijven of onthaalouders die extra plaats creëren voor kindjes die niet meer terecht kunnen in de kinderdagverblijven van vzw Rheia. Die moesten sluiten omdat ze in financiële problemen zaten en omdat er veiligheidsproblemen waren. 

In Lommel gaven 72 van de 90 gezinnen aan dat ze op zoek waren naar een oplossing. Daarvan vonden 10 gezinnen zelf opvang, de stad vond ook al opvang voor 16 kindjes, maar er zijn dus nog steeds zo'n 45 kinderen waarvoor geen oplossing is, ook niet in de buurgemeenten.  En daarom moest er een oplossing gezocht worden. 

"We merken dat het huidige opvangnet verzadigd is", zegt schepen Nancy Bleys (CD&V) "We hebben ook gekeken naar onze buurgemeenten, zelfs naar Mol, Balen en Geel maar ook daar zijn er wachtlijsten en is het niet evident om bijkomende plaatsen te maken."

Als we meer plaatsen willen, moeten we investeren

"Als we meer plaatsen willen, moeten we investeren", gaat Bleys verder. "We hebben daarom met het schepencollege overeen gekomen om 100 euro per kind per maand te geven aan kinderdagverblijven of onthaalouders die extra plaatsen kunnen creëren. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld een grotere locatie huren en extra materiaal of speelgoed aankopen." 

Op die manier wil de stad Lommel kinderdagverblijven of onthaalouders stimuleren om de nood aan opvang mee te dragen. Van zodra de extra opvangplaats een definitieve erkenning krijgt van het Agentschap, stopt de subsidie van de stad. De subsidieregeling moet wel nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad. 

Meest gelezen