GBS De Fonkel wordt nu nog beheerd door het gemeentebestuur zelf.
Google Streetview

Machelen wil alle gemeentescholen overhevelen naar het gemeenschapsonderwijs

Het gemeentebestuur van Machelen wil de basisschool De Fonkel en de  middelbare school GISO onderbrengen in het onderwijsnet van het GO! gemeenschapsonderwijs. Momenteel worden beide scholen nog beheerd door de gemeente zelf, maar daar wil Machelen verandering in brengen om beter te focussen op zijn kerntaken.

De gemeente Machelen start onderhandelingen op met het onderwijsnet GO! om de twee scholen vanaf 1 september 2023 bij hen onder te brengen. "Dat zou de kwaliteit van het onderwijs voor de leerlingen, leerkrachten en directies alleen maar verbeteren", legt burgemeester Jean-Pierre De Groef (Vooruit) de beslissing uit. "We stellen vast dat het voor ons alsmaar moeilijker wordt om als organisator van onderwijs alle uitdagingen te blijven aangaan. Sommige dingen moet je gewoon op een hoger niveau aanpakken."

De meeste leerlingen komen niet uit Machelen

Volgens de burgemeester woont 80% van de leerlingen uit de middelbare school niet in Machelen. Bovendien is Machelen een erg multiculturele gemeente en groeit het aandeel jongeren in de bevolking heel fel. "We willen beter kunnen focussen op taken zoals taalstimulering, naschoolse opvang en het bestrijden van sociale achterstand. De organisatie van het onderwijs zelf willen wij overlaten aan het niveau dat daar beter voor geschikt is." De gemeente wil ook meer geld vrijmaken om kinderarmoede aan te pakken.

In het officiële onderwijs in Vlaanderen zijn er twee netten: het gemeenschapsonderwijs GO! van de Vlaamse Gemeenschap en het gesubsidieerd officieel onderwijs. Dat zijn scholen die worden beheerd door een gemeente, stad of provincie. Daarnaast bestaat er ook nog gesubsidieerd vrij onderwijs. Daarin is Katholiek Onderwijs Vlaanderen veruit de grootste koepelorganisatie. Maar ook de Federatie Steinerscholen en de Federatie van Onafhankelijke Pluralistische Emancipatorische Methodescholen (FOPEM) maken daar bijvoorbeeld deel van uit.

Sterker onder GO! koepel

In Machelen en Diegem zijn er in totaal vier basisscholen en één middelbare school. Drie basisscholen maken nu al deel uit van het vrij onderwijs en het gemeenschapsonderwijs. De Fonkel en GISO zouden dus vanaf volgend schooljaar ook onder de koepel van het gemeenschapsonderwijs vallen. "Organisatorisch zal dat natuurlijk een grote aanpassing worden. Maar de lonen van onze leerkrachten worden bijvoorbeeld al sowieso betaald door Vlaanderen. Sommige dingen zullen in een groter geheel makkelijker worden. Denk maar aan vervangingen van zieke leerkrachten", aldus nog De Groef.

Meest gelezen