Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Na abortus ook homorechten op de helling in VS? Nieuwe zaak voor Hooggerechtshof met argusogen gevolgd

Mogen ondernemers in de VS klanten een dienst weigeren op grond van hun seksuele geaardheid? Dat is de vraag waarover het Hooggerechtshof zich de komende tijd buigt. De zaak wordt met argusogen gevolgd, want sinds het conservatieve hof het recht op abortus afschafte, vrezen progressieve Amerikanen dat ook andere verworven rechten worden teruggedraaid.    

De zaak waarover het Hooggerechtshof zich sinds gisteren buigt, is aanhangig gemaakt door een webdesigner uit de staat Colorado. De vrouw wil zich toeleggen op het ontwerpen van websites voor huwelijken, maar zegt dat haar christelijke geloof haar niet toelaat om aan de slag te gaan voor homokoppels. 

Als ze een verzoek van een homokoppel zou weigeren, gaat ze in tegen een wet in haar thuisstaat die stelt dat ondernemers de diensten die ze aanbieden moeten verlenen aan alle potentiële klanten. Volgens de vrouw is de wet in strijd met het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet, dat de vrijheid van meningsuiting en religie vrijwaart. 

Het Supreme Court of Hooggerechtshof is het hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten. Het oordeelt onder meer over de grondwettelijkheid van wetten in afzonderlijke staten. Het hof beslist over zeer gevoelige en politiek geladen materies. De arresten hebben gevolgen voor de rechtsgeldigheid in het hele land.

Het Hooggerechtshof is momenteel zeer conservatief. De gewezen president Donald Trump kon tijdens zijn ambtstermijn drie nieuwe rechters aanwijzen, waardoor zes van de negen rechters in het Hooggerechtshof nu conservatief zijn, en drie progressief.

Het Hooggerechtshof krijgt dus opnieuw een zaak voorgeschoteld waarin de vrijheid van religie en het recht op vrije meningsuiting tegenover antidiscriminatie en de bescherming van minderheden komt te staan. Wanneer wordt de weigering om iemand een dienst te verlenen onwettig? Dat is de vraag waarover het hof zich de komende weken en maanden zal buigen.

Een demonstrant bij het Hooggerechtshof.
Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Tijdens de eerste zitting leek het er op dat de conservatieve meerderheid zich wel kon vinden in de argumentatie die de webdesigner op tafel legde. Een ondernemer, zeker in de artistieke sector, kan niet worden gedwongen om een boodschap uit te dragen die indruist tegen zijn of haar (religieuze) overtuiging, klinkt de redening. 

Volgens Neil Gorsuch, een van de rechters die werd benoemd door oud-president Trump, "zegt de webdesigner dat ze websites ontwerpt voor iedereen, maar geen website wil ontwerpen waarbij van haar wordt verlangd dat ze zich uitspreekt over een huwelijksvorm waarin ze zich niet kan vinden."  

Maar waar ligt dan de grens? Als de redenering wordt doorgetrokken, kan die de deur openzetten voor verregaande discriminatie, waarschuwen de progressieve rechters. "Als het hof de webdesigner gelijk geeft, zou het de eerste keer zijn dat rechters zeggen dat een commerciële onderneming die werkt voor een publiek een klant zou kunnen weigeren op grond van ras, geslacht, religie of seksuele geaardheid", zegt rechter Sonia Sotomayor.

Homohuwelijk

Een uitspraak wordt pas in juni verwacht, maar de zaak wordt met argusogen gevolgd. Want sinds het Hooggerechtshof enkele maanden geleden het recht op abortus afschafte, vrezen veel progressieve Amerikanen dat ook andere belangrijke uitspraken zullen worden teruggedraaid. In het abortusarrest had de conservatieve rechter Clarence Thomas daar ook op gezinspeeld.

De vrees geldt met name voor het recht op het homohuwelijk. Om te voorkomen dat ook dat wordt teruggedraaid, ligt momenteel in het Huis van Afgevaardigden een wet voor die in het hele land het homohuwelijk moet beschermen. 

De wet werd vorige week al goedgekeurd in de Senaat. Hij beschermt niet alleen het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht, maar ook het interraciale huwelijk. Het oorspronkelijke wetsvoorstel is nog uitgebreid met een amendement dat stelt dat religieuze organisaties niet verplicht zijn om diensten te verlenen voor de viering van een homohuwelijk. Na de toevoeging van het amendement keert het voorstel terug naar het Huis van Afgevaardigden, dat in juli al de eerste versie had goedgekeurd. De stemming over het uiteindelijke voorstel wordt naar verwachting een formaliteit. 

Mensen van hetzelfde geslacht hebben sinds 2015 landelijk het recht om te trouwen in de Verenigde Staten. Obergefell v. Hodges is het arrest dat aan de basis ligt van het homohuwelijk in de VS. Voorafgaand aan de zaak werd het huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht erkend in 37 staten. James Obergefell was een van de eisers die een rechtszaak aanspande tegen de staten Ohio, Michigan, Kentucky en Tennessee, waar het homohuwelijk verboden was. Het arrest leidde ertoe dat in alle staten van de VS het huwelijk voor mensen met hetzelfde geslacht legaal werd opengesteld.

De federale wet dwingt geen enkele Amerikaanse staat om paren van hetzelfde geslacht te laten trouwen, maar verplicht de staten wel om alle huwelijken te erkennen die legaal in een andere staat gesloten zijn. Ze beschermt ook de reeds bestaande huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht en geldt eveneens voor interraciale koppels.

Meest gelezen