Palix

Voorlopig geen extra uitstel voor het proces over de aanslagen van 22 maart: akte van beschuldiging wordt voorgelezen

Op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem is de voorlezing begonnen van de akte van beschuldiging. Extra uitstel lijkt er vooralsnog niet te komen, nadat de advocaat van beschuldigde Mohamed Abrini gisteren had geklaagd over de "vernederende" omstandigheden tijdens het transport van de gevangenis naar de rechtszaal.

Voorlopig lijkt het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem normaal van start te kunnen gaan. Gisteren had de advocaat van beschuldigde Mohamed Abrini geklaagd over de "vernederende" omstandigheden tijdens het transport van de gevangenis naar de rechtszaal, waarbij onder meer luide muziek zou worden gebruikt om de beschuldigden te desoriënteren. Ook de advocaten van de andere beschuldigden kwamen met klachten over onder meer naaktfouilles en onderzoek in de anus.

De advocaten dreigden met een procedure als de situatie niet wordt aangepakt, waardoor het proces nog meer vertraging zou oplopen. De start van het proces moest al opgeschoven worden, nadat bleek dat de boxen waarin de beschuldigden moesten zitten ongeschikt was. 

"Wachten op antwoord"

Die procedure is er vooralsnog niet gekomen. Maar aan het transport van de beschuldigden is tot dusver nog niks veranderd, stelt Vincent Lurquin, advocaat van beschuldigde Hevré Bayingana Muhirwa. "We hebben naar het parket en de ministers geschreven. Al die vernederende handelingen dienen voor niks als het gaat over veiligheid en we willen dat dat zo snel mogelijk wordt gestopt." Lurquin zegt daarover morgen of overmorgen een antwoord te verwachten.

Ik ben ervan overtuigd dat de politiediensten goed hebben geluisterd en maatregelen zullen nemen om een evenwicht te bekomen

Persmagistraat Luc Hennart

Persmagistraat Luc Hennart benadrukt dat een beslissing daarover niet binnen de bevoegdheid van het hof valt. "Maar ik ben ervan overtuigd dat de politiediensten goed hebben geluisterd en maatregelen zullen nemen om een evenwicht te bekomen en om - in zekere mate - te beantwoorden aan de klachten. Iedereen trekt nu samen aan de kar: het proces moet lukken."

BEKIJK - "Het zal natuurlijk niet zo zijn dat ineens die hoge beveiliging zal verdwijnen", zegt Caroline Van den Berghe:

Videospeler inladen...

Geen nieuw uitstel dus, waardoor de geplande voorlezing van de akte van beschuldiging van start is kunnen gaan. In dat document van 486 pagina's legt het parket de jury het resultaat van het onderzoek voor. De akte van beschuldiging beschrijft de feiten, wie de vermoedelijke daders zijn en wat uiteindelijk geleid heeft tot hun arrestatie. Voor de voorlezing van de volledige akte van beschuldiging zijn 3 procesdagen uitgetrokken.

BEKIJK - Waarom en hoe sloegen de terroristen toe op 22 maart 2016? Deze video vat het samen:

Videospeler inladen...

Bommen vol bouten en moeren

Uit de akte van beschuldiging blijkt hoe de politie, na de explosies van 22 maart 2016, zowel in de luchthaven van Zaventem als in het metrostation "honderden bouten en moeren" aantrof waarmee de aanslagplegers hun explosieven hadden uitgerust om meer schade mee aan te richten. 

In de vertrekhal van Brussels Airport slaat de eerste explosie een krater in de vloer van gewapend beton van 1,4 bij 1,2 meter. Overal eromheen zijn inslagen van stukken metaal, bouten en moeren te vinden. Een gelijkaardige situatie stelt de politie vast aan de andere kant van de vertrekhal, waar de tweede explosie zich voordeed. En ook het perron van metrostation Maalbeek, waar Khalid El Bakraoui zich opblies, ligt over de "hele lengte vol met ontelbaar veel moeren en metalen bouten". 

Het verwoestende effect van de bommen mag duidelijk zijn: uit de latere beschrijving van de 32 dodelijke slachtoffers op beide locaties blijkt dat ze, los van eventuele andere verwondingen, bijna allemaal geraakt zijn door het rondvliegende metaal.

Nog een jurylid minder

Overigens is vandaag opnieuw een jurylid moeten afhaken, om medische redenen. De dame in kwestie is vervangen door het eerste reservejurylid. Gisteren haakten ook al 2 reservejuryleden af wegens ziekte. Zo blijven er nu nog maar 21 reservejuryleden over, naast de 12 effectieve juryleden. De volksjury werd vorige week samengesteld en zal op het einde van het proces (binnen 6 à 9 maanden) moeten beslissen over schuld en straf. Maar als er te weinig juryleden overblijven, moet het proces van bij het begin worden overgedaan.

Hennart is daar niet zo bezorgd over. "Het gebeurt altijd in het begin dat er enkele juryleden uit de boot vallen, om allerlei redenen. Maar ik heb het volle vertrouwen dat we het einde op een goede manier zullen bereiken. Binnenkort zullen de overblijvenden zo plichtsbewust zijn dat ze, moesten ze ziek vallen of het moeilijk hebben, toch tot het einde van de rit zullen gaan."

BEKIJK - "Dat is de normale gang van zaken", zegt Hennart:

Videospeler inladen...

Eén van de beschuldigden, Osama Krayem, weigert trouwens om de zitting bij te wonen vandaag. Ook op het proces over de aanslagen in Parijs was Krayem wekenlang afwezig. 

Meest gelezen