Aalst breidt aantal drop-off punten voor deelsteps uit na klachten over hinder

De stad Aalst werkt momenteel aan een plan om het aantal drop-off zones voor deelsteps in het centrum uit te breiden. In een drop-off zone kunnen gebruikers hun gehuurde deelstep achterlaten als ze hem niet meer nodig hebben. Momenteel zijn er 2 dropzones in het centrum: aan de Grote Markt en in de stationsomgeving. Omdat er klachten zijn van rondslingerende deelsteps op andere plaatsen, komen er over enkele maanden extra zones bij.    

In Aalst is momenteel een 300-tal deelsteps in omloop. Je kan zo'n deelstep huren om van de ene naar de andere plaats in het centrum te gaan. Op dit moment zijn er 2 plaatsen waar je ze kunt halen en weer achterlaten: de Grote Markt en de stationsomgeving. En ook wel enkele plaatsen die aangeraden worden, maar niet vastgelegd zijn. Toch worden de steps ook op andere plaatsen achtergelaten, en daar komen regelmatig klachten over, zegt mobiliteitsschepen Jean-Jacques de Gucht (Open VLD): "Het gaat om steps die hinder veroorzaken voor de doorgang voor bijvoorbeeld mensen met een rolstoel of kinderkoets, of gebruikers die ze voor deuren laten staan." Volgens de schepen zijn er veel meer positieve reacties over het systeem, dus wil de stad die twee aan elkaar koppelen om problemen te voorkomen. 

We zijn aan het bekijken waar we alle drop-off punten in het centrum kunnen vastleggen, telkens op maximaal 300 meter van elkaar 

Jean-Jacques De Gucht, schepen van mobiliteit Aalst

Steden zijn wettelijk verplicht het systeem van deelsteps en -fietsen zo te organiseren dat de overlast tot een minimum beperkt blijft. "Wat we in Aalst gaan doen," steekt De Gucht van wal, "is in de zone waar je gebruik kan maken van een deelstep, bekijken om met vaste drop-off zones te werken. Die zullen, verspreid over de stad, een 300 meter van mekaar liggen. En je wordt verplicht om hem daar achter te laten. Als je dat niet doet, kun je de betaling van de huur van je step niet stoppen en blijf je dus betalen." Dat systeem geldt nu al voor de zone op de Grote markt en in de stationsomgeving. 

Nodige ingrepen nodig voor uitbreiding

De uitbreiding van het aantal drop-off zones naar het hele centrum is een hele klus. "Het is een serieus werk om te bekijken waar we die punten kunnen plaatsen. En als we die hebben, moeten we ook bekijken welke ingrepen in het openbaar domein moeten gebeuren om die drop-off zones te voorzien. Daar zijn we nu dus volop mee bezig", legt Jean-Jacques De Gucht uit. Over enkele maanden moet het plan klaar en uitgevoerd zijn. 

Bedoeling is ook om de droppunten te combineren met de zogenaamde hoppinpunten in de stad. Dat zijn punten waar alle openbaar en deelvervoer op elkaar kan afgestemd worden. Nu is dat al het geval aan het station voor trein, bus, deelauto, deelfiets en deelstep kan gecombineerd worden op 1 plaats. 

Meest gelezen