© Michael Malorny

Ook belastingschalen worden geïndexeerd: iedereen verdient volgend jaar minstens 50 euro per maand meer

Door de hoge inflatie en de automatische index bestaat de kans dat je je brutoloon al hebt zien stijgen (of in januari zal zien stijgen). Maar ook bij de fiscus passen ze zich eenmaal per jaar aan aan de index: vanaf januari worden de belastingschalen herberekend. Volgens HR-dienstverlener SD Worx levert dat elke werknemer op z'n minst nog eens 50 euro extra nettoloon op per maand, of minstens 600 euro per jaar.

Klaar voor een snelle basiscursus fiscaliteit? Belangrijk om te weten voor dit verhaal is dat je jaarinkomen in ons land niet als 1 grote pot geld belast wordt. Integendeel, de fiscus deelt je zuurverdiende duiten op in 4 schijven of schalen: een eerste schijf tot 13.870 bruto, een tweede tussen 13.870 en 24.480 euro, een derde tussen 24.480 en 42.370 euro en een vierde voor alles wat daarboven ligt.

Dat is belangrijk, omdat voor elke schijf een ander belastingtarief geldt. De laagste schijf wordt het minst belast (25 procent) en dan stijgt de belasting per schijf naar 40, 45 en 50 procent. Dat systeem zorgt ervoor dat wie weinig verdient ook niet zoveel van dat loon moet afstaan aan de staat. De spreekwoordelijke "sterke schouders" dragen, althans op het hogere stuk van hun loon, de zwaarste lasten.

Iedereen nog mee? Nu, elk jaar worden die belastingschalen ook aangepast aan de index, die de stijgende levensduurte volgt. Dat is eigenlijk logisch, omdat de lonen in ons land ook automatisch die index volgen. Als je dan je belastingschalen niet op tijd en stond bijwerkt, kunnen sommige werknemers als gevolg van de automatische indexering in een hogere schijf belanden, waardoor ze op het einde van de rit meer belastingen moeten betalen.

Op jaarbasis gaat het over minimum 600 euro netto. Ter vergelijking: twee jaar geleden was dit gemiddeld maar vijf euro per maand of 60 euro per jaar

Kristiaan Andries van HR-dienstenverlener SD Worx

Of zoals Kristiaan Andries van HR-dienstenverlener SD Worx het samenvat: "Door de indexering van de belastingschalen wordt onze koopkracht niet aangetast en houden werknemers op het einde van de maand meer over."

600 euro per jaar

De fiscus heeft die herberekening van de belastingschalen net vrijgegeven. En dit jaar is die indexering wel erg fors. "Dat heeft alles te maken met de hoge inflatie van het voorbije jaar: die heeft ook een invloed op de belastingtarieven", legt Andries uit. Hij rekent uit dat de aanpassing van de belastingschijven de nettolonen met minimaal 50 euro per maand doen toenemen. "Op jaarbasis gaat het over minimum 600 euro netto. Ter vergelijking: twee jaar geleden was dit gemiddeld maar vijf euro per maand of 60 euro per jaar. Vorig jaar ging het om ongeveer een derde of 240 euro per jaar."

Samengevat: goed nieuws voor jouw portemonnee. Bovendien staat die stijging nog los van de automatische loonindexering in bepaalde sectoren. Daardoor zien in januari zowat 1 miljoen werknemers hun brutoloon nog eens toenemen met 11 procent. 

Wat betekent dat concreet voor jou? 3 situaties in cijfers

Elke fiscale situatie verschilt. SD Worx heeft daarom, als voorbeeld, het mogelijke effect op het nettoloon berekend van de indexering van de belastingschijven van 3 concrete situaties van werknemers. Het verschil tussen het nettoloon van 2022 en 2023 is aanzienlijk, zoals je in de tabel hieronder kunt zien. Als die werknemers ook nog een indexering van 11 procent zouden krijgen in januari - wat voor alle duidelijkheid niet voor iedereen het geval is - zie je dat effect in de laatste kolom:

En geldt dit ook voor gepensioneerden? Simpel gezegd: ja. Want ook bij ons pensioen worden de belastingschijven verhoogd. Ook gepensioneerden zullen het effect dus ook voelen, maar wel iets minder, omdat er een belastingvermindering bestaat bij pensioenen. Hoeveel het bedrag dan gemiddeld is, is niet helemaal duidelijk. 

Meest gelezen