Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Italië blijft dan toch meewerken aan uitwisseling van asielzoekers binnen de Europese Unie

Italië zal dan toch blijven meewerken aan de Dublintransfers, het Europese systeem voor de uitwisseling van asielzoekers tussen de verschillende lidstaten. Eerder zei Rome nog dat het die verplichting naast zich neer zou leggen, wegens een tekort aan opvangplaatsen. Na Europese druk komt Italië daar nu toch op terug.

Wat is de Europese Dublinverordening?

De Europese Dublinverordening is een Europese verordening die sinds januari 2014 van kracht is. Ze schept duidelijkheid over welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om asiel. Meestal is het land waar de vreemdeling binnenkomt verantwoordelijk.

In het geval van Italië verplicht de Dublinverordening het land dus om asielzoekers die via Italië Europa zijn binnengekomen, of die er voor het eerst een asielaanvraag indienden, terug te nemen van andere lidstaten. 

Gisteren besliste Italië op z'n eentje dat het land zich niet langer zou houden aan de Europese Dublinverordening. Dat liet het land formeel weten aan de Dublindiensten van alle Europese lidstaten. De reden: een tekort aan opvangplaatsen in Italië.

Onze staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) noemde dat nieuws "totaal onaanvaardbaar". "België wordt veroordeeld voor een tekort aan opvang, terwijl Italië gewoon de toepassing van het EU-recht opschort", zo klonk het bij de staatssecretaris. 

Een dag later lijkt het in Italië toch allemaal zo'n vaart niet te zullen lopen. Volgens een insider wijzen de autoriteiten in Rome hun "overijverige" administratie met de vinger, maar in realiteit is er achter de schermen druk uitgeoefend door de Europese Commissie.

België overlegt met landen in hetzelfde schuitje

Vanavond vindt er ook overleg plaats over de toepassing van de Dublinverordening. De Moor organiseert de bijeenkomst samen met negen andere Europese landen. Op dat overleg wordt Italië dan ook meteen streng met de vinger gewezen. Tijdens een inleidende persbriefing benadrukt onze Belgische staatssecretaris de Moor dat "er regels van kracht zijn die we wel degelijk moeten implementeren - ook al zijn ze misschien niet helemaal toereikend".

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie de Moor samen met Europese ambtsgenoten op overleg in Brussel.
Nicolas Maeterlinck

De Moor benadrukt ook opnieuw dat de Europese solidariteit op het vlak van asiel en migratie in twee richtingen werkt. "Frontlijnstaten" als Italië verdienen door hun geografische ligging op de migratieroutes alle steun, maar tegelijk moeten de West-Europese landen waar steeds meer asielzoekers naar doorreizen ontlast worden. "De huidige toestroom leidt tot een tekort aan opvangcapaciteit, tot te veel asielzoekers die te lang in de centra blijven en tot asielzoekers die hun geluk in verschillende lidstaten beproeven."

Ook de Nederlandse minister van Migratie Eric van der Burg zei dat wat hem betreft de Commissie zich streng moet opstellen voor hardleerse lidstaten.

Het overleg "en petit comité" onder leiding van de Moor vindt vanavond plaats in afwachting van een debat met alle 27 lidstaten morgen. Tijdens het overleg vanavond bespreekt ons land de problemen die we hebben met landen die in hetzelfde schuitje als België. Ook de bevoegde Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken, de Zweede Ylva Johansson, is aanwezig op het overleg. 

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie de Moor schudt Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson de hand.
Nicolas Maeterlinck

Meest gelezen