Provincie Limburg laat de belastingen ongewijzigd en investeert 78 miljoen euro 

De provinciebelastingen in Limburg blijven ook volgend jaar ongewijzigd. De geplande investeringen voor in totaal 78 miljoen euro zullen uitgevoerd worden, al hebben de hogere kosten voor energie, personeel en bouwmaterialen de deputatie toch wat puzzelwerk bezorgd. Dat bleek in de vooravond in de provincieraad waar de deputatie beleidstoelichting gaf en het aangepast meerjarenplan voorlegde.

“De oorlog in Oekraïne en alles wat die teweegbrengt, is voelbaar tot in het provinciehuis en we moeten er op inspelen: daarvoor moeten we wendbaar, waakzaam en weerbaar zijn.” Zo begint de beleidstoelichting van de Limburgse deputatie.

Om de gestegen prijzen van gas, elektriciteit en andere brandstoffen te betalen schreef de provincie voor volgend jaar ruim 1,6 miljoen extra in voor energie-uitgaven, alleen al voor volgend jaar. Veel bouwprojecten waren al gepland in 2018, maar ondertussen zijn de bouwkosten door materialen, transport en lonen sterk gestegen. Daarom zijn onder meer voor de nieuwe Provinciale Kunstschool in Hasselt en fietsinfrastructuur extra middelen voorzien. Door de vele indexeringen is voor 14 miljoen extra voorzien voor de lonen en een bijkomend krediet voor de lesgevers in de politieschool.

78 miljoen investeren

Volgend jaar zal de provincie Limburg 78 miljoen euro investeren: 52 miljoen in eigen projecten, 26 miljoen als investeringssubsidies aan derden. Belangrijke investeringsprojecten in 2023 zijn fietspaden en fietssnelwegen, infrastructuurwerken in de provinciale scholen, de uitbouw van thematische campussen, be-MINE, het PLOT en de waterlopen. Ook de herbestemming van het begijnhof in Hasselt krijgt concreet vorm en ook in de provinciale domeinen Nieuwenhoven, Dommelhof en Bokrijk wordt verder geïnvesteerd.

Wonen is een belangrijk aandachtspunt in Limburg. Zo wordt in de Woonacademie het Limburgse werkveld rond wonen samengebracht op studiedagen en verdiepende sessies. Samen bekijken ze actuele woonthema’s en wooninnovatie. Volgend werkjaar wordt betaalbaar wonen een belangrijk thema. Een nieuwe subsidie moet verenigingen en instanties motiveren om innovatieve woonvormen te onderzoeken en te realiseren. Innovatie, betaalbaarheid en kwaliteit staan daarbij centraal.

Limburg voert de strijd op tegen wateroverlast en droogte. De Blue-Dealprojecten worden verder uitgerold en een aangepast waterlopenbeheer uitgewerkt. En er moet meer bos komen, daarvoor helpt de provincie de boseigenaars.

Uiteraard blijft de fiets veel aandacht krijgen. Niet alleen op het toeristische fietsroutenetwerk, maar de uitbouw van fietssnelwegen en een bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk moet meer mensen de auto te laten staan voor de fiets. Ook het Kolenspoor krijgt volgend jaar concreet vorm, het is de verbinding tussen alle vroegere koolmijnen. 

Landbouw klimaatbestendig maken

Limburg wil de land- en tuinbouwsector weerbaarder te maken, tegen de gevolgen van de klimaatverandering, de grillen van de markten en de toegenomen concurrentiedruk. Praktijkgericht en wetenschappelijk landbouwonderzoek moet de fruitteelt, de akkerbouw, de wijnbouw en de intensieve veehouderij ondersteunen. De praktijkcentra Pcfruit, PIBO en PVL krijgen bijkomende middelen om aan onderzoek te doen naar precisielandbouw, klimaatrobuustheid, droogteresistentie en alternatieve teelten zoals vezelhennep. Er komt een  coördinerend overlegplatform tussen de drie praktijkcentra, het Centrum voor Innovatief Agrarisch Ondernemerschap (CIAGO) en Agropolis. Het Droogte-Innovatiefonds (DIF) moet de productie meer robuust tegen de klimaatverandering maken. Landbouw en onderzoekscentra kunnen hiermee innovatieve oplossingen bedenken en testen voor periodes van langdurige droogte. 

Uiteraard wordt ook volgend jaar samen met Visit Limburg en de toeristische ondernemers verder ingezet op het aantrekken van toeristen naar Limburg. En met Europese middelen (EFRO) wordt nog een versnelling hoger geschakeld.  Een intensief impulsprogramma moet toeristische ondernemers ondersteunen om economische meerwaarde te creëren via een aangepast aanbod in fiets- en zorgtoerisme. Het fietstoerisme wordt versterkt met de start van Fietsen Onder De Grond en Fietsen door Terhills. En ook de werken aan het Stationsplein van Borgloon, de startplaats voor het Fruitspoor, starten in voorjaar.  

Het Domein Nieuwenhoven krijg een nieuw bezoekerscentrum dat wordt gebouwd als een zwevende vlonder boven de vijver. Ook de historische dreef wordt hersteld. In Beringen wordt bekeken of volgend jaar al een prelude op het mijnbelevingscentrum be-MINE PIT kan worden getoond. In het begijnhof in Hasselt starten de restauratie- en herwaarderingswerken in de begijnhofwoningen en het Poortgebouw. De binnentuin wordt het kloppend hart met ook een panoramatoren en een bijkomende toegang.

De provincie blijft volgend jaar investeren in Dommelhof als broedplaats voor creatief talent en voor podiumkunsten. C-TAKT heeft als internationale werkplaats een sterke positie in de podiumkunsten opgebouwd. In Domein Bokrijk wordt 3 miljoen euro geïnvesteerd. 1,1 miljoen is voorzien voor de uitvoering van het Masterplan Groen. Verder komen er de heraanleg van de toegang en de kasseiendreef aan Poort Heers. Voor 65ste verjaardag van het domein opent in 2023 een volledig museumdorp. De bezoeker maakt er kennis met het dagelijkse leven in Zuid-Limburg anno 1900. 

Sleutelrol voor campussen

Op Campus Diepenbeek worden de Health Campus, de Bouwcampus en de onderwijscampus met elkaar verbonden. Kruisbestuiving tussen de disciplines staat centraal en wordt het uitgangspunt van innovatie. Er zijn komen nieuwe gemeenschappelijke ruimtes, maar ook plaats voor bedrijven, researchruimtes, een parkeergebouwen, enz. 

Op de vroegere Ford-terreinen kopen POM Limburg en de stad Genk in januari 4,5 ha industriegrond voor de bouw van een logistieke campus.  Nog in Genk wordt op het Thorpark de FacThory gebouwd als een maakcampus met productie-eenheden, laboratorium- en testruimte én kantoren. In Noord-Limburg bouwt de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Campus Noord mee uit, met een Zero Emission Mobility Campus in Lommel en de kunststofcommunity in Noord-Limburg.

Meest gelezen