Gent trekt bijna half miljoen euro uit voor 6 projecten om langdurig zieken en werklozen aan het werk te krijgen

In Gent krijgen 6 projecten samen bijna een half miljoen euro om mensen aan werk te helpen. De projecten moeten vooral langdurig zieken en kwetsbare jongeren zonder job activeren. In Gent zijn er zo'n 12.000 mensen die werkbekwaam zijn, maar om verschillende redenen geen job hebben. 

Vanaf volgend jaar starten in Gent 6 nieuwe projecten die ervoor moeten zorgen dat mensen die wel kunnen werken, maar dat nog niet doen, een job vinden. De stad Gent maakt er bijna 450.000 euro voor vrij. Het gaat telkens om experimentele projecten die zich richten op langdurig zieken én kwetsbare groepen, zoals jongeren. In de stad zijn er naar schatting 12.000 mensen die werkbekwaam zijn, maar nog geen job hebben. 

“Teruggetrokken gamers activeren”

Een deel van het geld gaat naar organisaties die projecten hebben rond jongeren. Vzw Compaan gaat op zoek naar jongeren die zich terug hebben getrokken uit de maatschappij en moeilijk te bereiken zijn door hulpverleners. Het gaat onder meer om mensen die heel vaak gamen en in een eigen wereld leven. “We noemen ze Hikikomori-jongeren. Dat is een term die overgewaaid is uit Japan. Daar is er een groep jongeren die bijna uitsluitend online leeft. We denken dat er ook in Gent zo’n groep is. We willen ze vinden en verder helpen”, legt Ruth Cazaerck van Compaan uit. 

“Laagdrempelig horeca-ervaring opdoen”

Ook vzw Stappen krijgt steun om jongeren laagdrempelig werkervaring te laten opdoen in Kazematten, een cultuur- en ontmoetingsplek voor jongeren. “Stappen begeleidt jongeren om hier horeca-ervaring op te doen in onze foyer. Zij houden het café open, ook tijdens voorstellingen. Ze leren hier soep maken, helpen ook mee om zaken klaar te zetten… door hier in huis te zijn, komen ze ook in aanraking met andere jongeren en andere partners,” zegt coördinator Inge Goddijn. 

“Programmeren van thuis uit”

Een ander project dat centen krijgt is vzw BeCode. De organisatie geeft gratis programmeerlessen en richt zich onder meer op mensen met een migratieachtergrond die niet altijd op kantoor kunnen of willen werken. Zij kunnen werk vinden dat ze ook van thuis uit kunnen doen. Het is een manier om mensen aan het werk te krijgen die nu nog vaak buiten de arbeidsmarkt vallen.  

Projecten voor langdurig werklozen

De drie andere geselecteerde projecten richten zich meer op langdurig werklozen. Er is geld voor vzw Weerkracht, vzw Samen Leven en wijkgezondheidscentrum De Kaai. Er wordt telkens gewerkt met mensen die fysieke of psychische problemen hebben en daardoor niet werken. 

In Gent staan er op dit moment 15.000 vacatures open, en zijn er naar schatting 12.000 mensen die wel werkbekwaam zijn maar niet aan de slag gaan om verschillende redenen. “We willen met deze projecten, samen met de sociale partners en de VDAB, meer Gentenaars op een duurzame manier aan het werk krijgen”, laat schepen Bram Van Braeckevelt (Groen) weten in een persmededeling. 

Meest gelezen