"Hij riep: 'Ik wil overal blauwe plekken' en liet zich op de grond vallen": Dit is wat er volgens de politie gebeurde met terreurbeschuldigde Ali El Haddad Asufi 

Onze redactie kon het proces-verbaal inkijken over het incident gisterenochtend in de gevangenis van Haren, waar de beschuldigden van het proces over de aanslagen zijn opgesloten. Beschuldigde El Haddad Asufi zei gisteren op het proces dat de politie hem had gewurgd en dat hij was flauwgevallen. Maar in het verslag van de politie staat iets helemaal anders: "Hij liet zich vallen en deed alsof hij stikte".

Beschuldigde Ali El Haddad Asufi vroeg gisteren medische bijstand op het assisenproces. Volgens zijn advocaat was hij hardhandig aangepakt door de politie en bij de keel gegrepen tijdens de overbrenging van de gevangenis naar het proces. Een wetsarts onderzocht de beschuldigde en zag verwondingen in de hals, maar oordeelde dat El Haddad Asufi de zitting wel kon bijwonen. Zelf zag de beschuldigde dat niet meer zitten en samen met de andere beschuldigden in de box keerde hij terug naar de cel. 

Advocaat De Taye, die El Haddad Asufi verdedigt, diende een klacht in bij het parket. Maar ook de politie stelde een proces-verbaal op voor weerspannigheid. Onze redactie kon de verklaring van de betrokken politieman over de feiten inkijken en die vertelt een volledig ander verhaal over het incident.

Neus aan neus met een politieman

"Op 8 december 2022 kwamen we om 7 uur aan in de gevangenis van Haren. We voerden een eerste reeks fouilleringen uit bij de 7 gedetineerden. En dat verliep zonder problemen." Hierna volgt een tweede controle, waarbij de beschuldigden zich moeten uitkleden en een paar keer door de knieën moeten buigen. Al van bij dag 1 van het proces klagen de beschuldigden over deze 'naaktfouille'.  

BEKIJK - "De situatie geeft aan dat de verhoudingen tussen de beschuldigde in deze zaak en de politie heel gespannen zijn", legt Caroline Van den Berghe uit in "Het journaal":

Videospeler inladen...

"Omdat het team dat deze controle moest uitvoeren nog niet klaar was, vroeg ik aan de betrokkene om met zijn gezicht naar de muur te staan en recht voor hem uit te kijken. Hij zei: 'Ik kijk waar ik wil'." De politieman zegt dat hij beleefd vroeg aan El Haddad Asufi om het bevel op te volgen, maar dat die weigerde. Toen de politieman de hulp inriep van een collega, haalde El Haddad Asufi verbaal uit, zegt de politieman. "Jij bent geen man, jullie moeten met twee zijn om mij in toom te houden", zou hij uitdagend hebben geroepen.

"Plots draaide hij zich om, stapte op mij af en stond neus aan neus met mij", zegt de politieman. Hij ervaart de houding als bedreigend, neemt Haddad El Asufi vast bij de arm en duwt hem met zijn gezicht tegen de muur. Zonder geweld, zegt hij, maar krachtig.  

Overal blauwe plekken

Intussen was het team om Ali El Haddad Asufi naakt te fouilleren klaar, maar de beschuldigde verzette zich. "Hij duwde met zijn voeten naar achteren omdat hij de zaal niet wou binnengaan. We hadden hem met zijn tweeën vast, zijn gezicht naar de muur gericht. Mijn collega heeft hem vastgegrepen ter hoogte van de borst voor het geval hij nog meer weerstand zou bieden. Eens tegen de muur gedrukt, liet hij zich op de grond vallen, maakte een knorrend geluid en veinsde dat hij stikte." 

BEKIJK - Volgens de politie riep Asufi voortdurend dat hij blauwe plekken wilde en liet hij zich verschillende keren opzettelijk op de grond vallen:

Videospeler inladen...

In mijn ogen deed hij er alles aan om niet naar het assisenhof gebracht te worden of om er aan te komen met sporen van geweld

Uit het politieverslag

De politieman verklaart dat El Haddad Asufi nog geen 5 seconden later weer de ogen opende en vroeg waar hij was. Daarna zouden de politiemensen die hem moesten fouilleren een half uur met hem onderhandeld hebben, terwijl hij op de grond zat en weigerde recht te staan. Volgens de politieman zei hij: "Jullie hebben mij gewurgd. Ik wil overal blauwe plekken". Plots was hij één en al energie, zegt de politieman. "Hij zette letterlijk een hoge borst op en hij herhaalde onophoudelijk dat hij overal blauwe plekken wou. Ik heb hem geantwoord dat wij er niet waren om klappen uit te delen, maar om hem onder controle te houden."

Niet naar assisenhof

El Haddad Asufi wordt uiteindelijk recht geholpen, gefouilleerd en hij krijgt, zoals de procedure voorschrijft, een kogelwerend vest aan. Daarop laat hij zich opnieuw vallen, getuigt de politieman. Met veel moeite wordt hij opnieuw overeind getrokken en naar de wagen gebracht die hem en de anderen moest wegbrengen naar het proces. "Voor de wagen liet hij zich weer vallen op de grond. De ploeg die voor het transport instaat, heeft hem vooruit geduwd en in de wagen gezet." De politieman is stellig: "Hij is op geen enkel ogenblik geslagen. In mijn ogen deed hij er alles aan om niet naar het assisenhof gebracht te worden of om er aan te komen met sporen van geweld".

Deze verklaring en het verhoor van de beschuldigde worden onderzocht door het Brusselse parket. Ook de aanwezige cipiers zullen worden ondervraagd en beelden die er mogelijk zijn van het incident zullen worden bekeken. In afwachting daarvan wil het parket geen commentaar geven.

Meest gelezen