IMF wil dat ons land vanaf volgend jaar jaarlijks miljarden bespaart, "tot de overheidsschuld is gestabiliseerd"

Het overheidstekort in ons land mag volgend jaar niet stijgen en zou idealiter zelfs dalen, stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) na de jaarlijkse economische doorlichting van ons land. De internationale instelling vraagt voor volgend jaar en de jaren erop een inspanning van 0,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp), goed voor een besparing van ruim 4 miljard euro.

Met een begrotingstekort van 5,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en een schuldgraad van 109,4 procent doet ons land het momenteel slecht in vergelijking met andere Europese landen. Het is dan ook niet verrassend dat het het IMF, na de jaarlijkse economische doorlichting van ons land, op dat vlak ernstige inspanningen verwacht.

"Het begrotingstekort mag in 2023 niet stijgen en zou idealiter beperkt worden", klinkt het in het afsluitende statement van de doorlichting. "Dat betekent dat volgend jaar een aanpassing van zowat 0,8 procent van het bbp (of meer) nodig is en van een gelijkaardige omvang (of meer) in de jaren nadien tot de overheidsschuld is gestabiliseerd en een structureel evenwicht is bereikt." 

Daarmee stuurt het IMF aan op een besparing van ruim 4 miljard euro per jaar. Als dat al vanaf volgend jaar gebeurt, zal dat, zo klinkt het, "een belangrijke impact hebben op de inflatie, de kwetsbaarheden, de begrotingsruimte en het vertrouwen".

Vergrijzing

Volgens het IMF liggen de overheidsuitgaven hoog en is er ruimte voor efficiëntiewinsten. Ook op vlak van loonkosten, sociale uitkeringen en vergrijzingskosten valt winst te boeken. De belastingdruk moet naar beneden, de arbeidsmarkt moet grondig worden hervormd (onder meer met een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd) en de energiesteunmaatregelen moeten veel meer worden toegespitst op kwetsbare groepen.

Overigens zien de economen van het IMF wel degelijk de voordelen van de automatische loonindexering in ons land. Toch suggereren ze aanpassingen, zodra de economische dip achter de rug is. Dan gaat het vooral over de gezondheidsindex waaraan de loonindexering vasthangt. Met name producten die gevoelig zijn aan sterke prijsschommelingen zouden er kunnen worden uitgehaald. Wellicht hint het IMF, gezien de huidige context, vooral op elektriciteit en gas.

Meest gelezen