Videospeler inladen...

Drinkwater gemiddeld 43 euro duurder door inflatie en klimaatverandering

De Watergroep, de grootste drinkwatermaatschappij in ons land, verhoogt haar tarief voor drinkwater met 14,2 procent. Dat schrijft Het Belang van Limburg. Een opvallende stijging die een stuk groter is dan andere jaren. Een gemiddeld gezin zal zijn totale waterfactuur zien stijgen met 43 euro tegenover vorig jaar. Ook de komende jaren zal het tarief voor water nog verhogen. De stijging komt er door de inflatie en de extra investeringen als gevolg van de klimaatverandering.

De Watergroep heeft zijn nieuwe tarieven voor de levering van drinkwater gepubliceerd. De prijs van een kubieke meter water stijgt van 1,96 euro naar 2,25 euro

Een opvallende stijging, die dit jaar vooral te wijten is aan de hoge inflatie, zegt Kathleen De Schepper van De Watergroep. "Enerzijds is er een nieuw tariefplan sinds 1 januari, maar anderzijds is de prijs vooral gestegen door een indexatie van 10 procent. Die indexatie is een gevolg van hogere energiekosten, hogere kosten voor materialen en chemicaliën, en ook de flink gestegen loonkost."

We verwachten de komende jaren opnieuw lange, droge zomers 

Kathleen De Schepper, De Watergroep

In het tariefplan van De Watergroep -  dat loopt van 2023 tot 2028 - lezen we dat vanaf 2024 de waterprijs elk jaar zal stijgen met nog eens 1,5 procent, los van de indexeringen. Volgens De Watergroep is dat niet om meer winst te maken, maar zijn daar verschillende redenen voor. 

"We hebben heel wat investeringen op de planning staan", zegt De Schepper. "Dat zijn bijvoorbeeld vervangingsinvesteringen in leidingen en waterproductiecentra." 

Maar ook de klimaatverandering speelt daarin een belangrijke rol, aldus De Schepper: "We verwachten de komende jaren opnieuw lange, droge zomers waarin wij moeten kunnen blijven voldoen aan de watervraag van de klanten. We zullen dus moeten zorgen voor bijkomende productiecapaciteit. We kijken daarbij ook naar nieuwe waterbronnen en innovatieve technologieën."

Afvalwater

De stijging van de tarieven voor drinkwaterproductie en levering, maken ongeveer de helft uit van de totale stijging van de waterfactuur (gemiddeld 21 euro per jaar voor een gezin). Dat komt omdat in de waterfactuur ook de afvoer en zuivering van ons afvalwater verrekend wordt, die door onder andere inflatie ook een stuk duurder is geworden dit jaar. 

De meerkost voor drinkwater valt in vergelijking met de stijging van de energiefactuur al bij al nog mee. Water blijft volgens De Schepper nog best betaalbaar. "We leveren uiteindelijk drinkwater", zegt De Schepper. "Als je bijvoorbeeld elke dag 1,5 liter leidingwater drinkt, komt dat met de nieuwe tarieven neer op ongeveer 4 euro per jaar."

Meest gelezen