fotodp.be

Natuurverenigingen vechten milieuvoorwaarden voor bouw van Antwerpse Oosterweel-Scheldetunnel aan

Verschillende natuurbewegingen stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de milieuvoorwaarden voor de bouw van de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding aan te vechten. De vergunning laat toe om het opgepompte water, voor de bouw van de tunnel, te lozen in de Schelde. "Het is vervuild water met zware metalen en PFAS", klinkt het bij de organisaties.

Natuurbewegingen Climaxi, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek, "Red onze kleiputten" en Burgerplatform "OnzeMobiliteit" stappen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de milieuvoorwaarden voor de bouw van de Scheldetunnel voor de Oosterweelverbinding. 

Op 18 november 2022 keurde minister van Leefmilieu, Zuhal Demir (N-VA), een vergunning goed die toelaat om het opgepompte grondwater bij de bouw van de tunnel, te lozen in de Schelde en in natuurgebied Blokkersdijk. "Het gaat om grondwater, nabij chemieconcern 3M, dat vervuild is met zware metalen, PFAS, chloriden en stikstof en valt onder de categorie van bedrijfsafvalwater", klinkt het bij de organisaties. 

De milieuvoorwaarden voor het lozen van dat grondwater zijn onvoldoende voor de natuurbewegingen. "Het water wordt wel eerst gezuiverd, maar de normen die ze daarvoor gebruiken, zijn onvoldoende om de natuur en volksgezondheid te beschermen."

De verschillende actiegroepen stappen nu naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen voor een schorsing van de lozingsnormen van het grondwater. "De waterkwaliteit van de Schelde en Blokkersdijk staat nu al ernstig onder druk." Natuurgebied Blokkersdijk ligt tussen 3M en de bouw van de Scheldetunnel. Volgens de natuurbewegingen zal er ook een gebrek zijn aan sterke controle van het lozingswater, waardoor ze niet tijdig kunnen bijsturen.

Meest gelezen