Aalsterse erfgoedvereniging wil dat stad plannen voor Sint-Jozefkerk anders aanpakt

De Vereniging Voor Aalsters Kultuurschoon (VVAK) wil de visie van de stad om naar de Sint-Jozefkerk te kijken omkeren. Volgens de vereniging kijkt Aalst eerst naar de kosten en pas daarna naar waar de kerk kan voor dienen in de toekomst. Beter is het om eerst een bestemming te kiezen en daarna te bekijken wat het kost om die herbestemming te realiseren, vindt de erfgoedvereniging.

“Kies eerst een bestemming en bekijk dan wat het kost om die herbestemming te realiseren”, dat is een ander uitgangspunt om naar de Sint-Jozefkerk te kijken, vindt Joris Bouve van de Erfgoedvereniging voor Aalsters Kultuurschoon (VVAK).

De Sint-Jozefkerk aan het Esplanadeplein is in slechte staat. Er vallen brokstukken af waardoor de stad Aalst veiligheidsmaatregelen heeft moeten nemen om de passanten op straat en de leerlingen van een naastgelegen school te beschermen. Maar het is ook de hoogste kerk van Aalst: “Het is een landmark in de stad. Aalst verliest een visueel kenmerk als dat weg zou zijn. Er staat ook een uniek orgel in, dat perfect klinkt in die kerk.” Dat zijn redenen om de kerk als erfgoed te behouden, volgens de vereniging.

Ander plan bekijken

De stad bekijkt verschillende pistes over wat met de kerk moet gebeuren: afbreken, deklasseren, of deklasseren met behoud van de toren, of restaureren. Dat laatste is voor de stad en de kerkfabriek te duur. Bouve wil dat Aalst het omgekeerd aanpakt: “Kijk naar de toekomstige invulling van die kerk en bekijk welke elementen van de kerk kunnen behouden blijven binnen die nieuwe bestemming.” 

Sint-Niklaas kan een voorbeeld zijn

De erfgoedvereniging vindt ook dat kerk en stad bijkomende partners kunnen zoeken om een nieuwe bestemming te financieren. Er zijn al veel plannen geweest over wat er met de Sint-Jozefkerk kan gebeuren, weet Bouve. Hij wil zelf geen concreet voorstel doen, maar haalt wel een voorbeeld aan. “De Broederschool in Sint-Niklaas heeft klaslokalen en overlegruimtes gemaakt in een beschermde kapel. Praat eens met die school, zoiets kan misschien ook.”

Meest gelezen