Protest tegen uitwijzing van Iraniërs die deelnamen aan betogingen in thuisland: "Het regime zal hen ombrengen"

Op Brussels Airport heeft een dertigtal mensen geprotesteerd tegen de uitwijzing van twee Iraanse mannen. De twee Iraniërs zeggen dat hun leven in gevaar is, omdat ze op straat zijn gekomen tegen het Iraanse regime. Ons land heeft hun asielaanvraag afgewezen en wil hen op een vliegtuig naar Turkije zetten. De betogers vrezen dat Turkije de mannen zal uitleveren aan Iran en dat ze daar de doodstraf zullen krijgen. Ook een derde Iraniër die het land moet verlaten, heeft vanmorgen geweigerd om op het vliegtuig naar Turkije te stappen. 

De twee Iraanse mannen zijn eind november naar België gevlucht, naar eigen zeggen omdat ze in Iran vrezen voor hun leven. Ze zeggen dat hun leven in gevaar is, omdat ze in hun thuisland hebben geprotesteerd tegen het Iraanse regime. Ze zouden ook al een officiële oproepingsbrief gekregen hebben om zich te melden bij de Iraanse politie.

Bij hun aankomst in Brussel beschikten ze niet over de nodige documenten en daarom werden ze meteen naar het gesloten asielcentrum in Steenokkerzeel gebracht. Omdat ze niet konden aantonen dat hun leven effectief in gevaar is, werd hun asielaanvraag door België afgewezen. 

Ons land wil de mannen nu uitwijzen. Omdat ze via Turkije naar Brussel waren gevlucht, zullen ze terug naar Turkije gestuurd worden. Normaal zouden ze vandaag al op het vliegtuig gezet worden, maar de mannen hebben het recht om eenmalig te weigeren op een vlucht te stappen en kunnen dan 24 uur lang niet uitgewezen worden. Ze hebben vandaag van dat recht gebruik gemaakt.

Ook een derde Iraniër heeft vanmorgen geweigerd om op het vliegtuig naar Istanboel te stappen. Hij is teruggevoerd naar het gesloten opvangcentrum.

Doodstraf

Vanmiddag zakten zo'n dertig betogers - familie en sympathisanten - af naar de luchthaven van Zaventem om te protesteren tegen de uitwijzing. Ze vrezen dat Turkije de mannen zal uitleveren aan Iran. Juristen sluiten die mogelijkheid niet uit. De landen hebben een goede relatie en Turkije heeft de Conventie van Genève* niet ondertekend, waardoor het niet verplicht is om de mannen te beschermen. 

"Het Iraanse regime zal mijn broer en neef ombrengen", zegt de zus van een van de mannen. Zij woont in Duitsland, maar zakte vandaag af naar Zaventem om te protesteren tegen de uitwijzing van haar familieleden. "Ik heb een aanvraag ingediend om hen mee te nemen naar Duitsland, maar ook die vraag werd afgewezen."

"Ik ben gisteren in Brussel nog gaan betogen tegen de opsluiting van Olivier Vandecasteele, een Belg die in erbarmelijke omstandigheden vastzit in Iran", vertelt een andere betoger. "België kent de situatie in Iran en toch wil ze deze mannen terugsturen, dat is niet normaal." De mannen riskeren de doodstraf in Iran klinkt het bij nog een betoger. "Recent waren er vier soortgelijke gevallen van mannen die teruggestuurd werden uit Europa naar Iran en die mannen werden allemaal opgehangen."

* De Conventie van Genève (Verdrag van Genève, Vluchtelingenverdrag), is een Verdrag van de Verenigde Naties uit 1951 waarin bepaald wordt wie als vluchteling erkend moet worden, en welke rechten die persoon daardoor krijgt.

"Geen vrees voor individuele vervolgingen"

"Het is niet aan politici om zich te mengen in dergelijke dossiers", zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V). "Twee onafhankelijke instanties hebben zich over de asielaanvraag van de mannen gebogen: het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen heeft een negatief oordeel geveld en een onafhankelijke rechter heeft dat oordeel bevestigd. Beide instanties stellen ook dat er geen vrees is voor individuele vervolgingen."

Meest gelezen