Conner Rousseau (Vooruit) en Ben Weyts (N-VA) in debat over taalachterstand kleuters: "Kindergeld afpakken niet de oplossing"

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zegt dat hij het voorstel van Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) rond de taalachterstand bij kleuters nog steeds een slecht idee vindt. Om die achterstand tegen te gaan, pleitte die ervoor ouders strenger te straffen als ze geen moeite doen om hun kinderen Nederlands te leren. Eventueel door kindergeld af te pakken. Een "debiel voorstel", noemde Rousseau het toen. Nochtans liet hij gisteren blijken niet gekant te zijn tegen financiële sancties. "Terzake" nodigde hen uit voor een debat.

De taalvaardigheid peilen we in Vlaanderen tegenwoordig in de derde kleuterklas met de KOALA-test. De resultaten zijn niet bemoedigend. Het probleem blijkt vooral in de grote steden te zitten. In scholen met veel leerlingen die thuis geen Nederlands spreken, scoort gemiddeld één op de vier kleuters onvoldoende. 

Zo kwam de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) met een voorstel dat heel wat debatten in gang zette. Hij pleitte ervoor ouders strenger aan te pakken als ze geen moeite doen om hun kleuters Nederlands te leren, door bijvoorbeeld minder kindergeld te geven of andere premies van de overheid af te nemen. En dat vond Vooruit-voorzitter Conner Rousseau vorige week naar eigen zeggen "debiel".

BEKIJK - Wat is het voorstel juist van Ben Weyts?

Videospeler inladen...

Daar leek Rousseau gisteren op terug te komen toen hij zich voorstander toonde om ouders te verplichten Nederlands te leren. “Dat is in het belang van het kind", zei hij in "De tafel van vier". "Helaas heb je soms een financiële sanctie nodig, maar dan wel geen sanctie die het kind treft.”

De uitspraak deed de wenkbrauwen fronsen van verschillende politici. Ook op sociale media waren mensen er niet mee opgezet. Want wat is dan nog het verschil tussen wat Weyts en Rousseau wil? In het debat dat de politici met elkaar aangingen in "Terzake" benadrukte Rousseau dat hij nog steeds achter zijn eerste uitspraak staat. 

BEKIJK - Is er een verschil tussen het standpunt van Rousseau en dat van Weyts?

Videospeler inladen...

"Natuurlijk vind ik het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de schoolcarrière van hun kind en kunnen communiceren", zegt Rousseau. "Maar het kindergeld afpakken is niet de oplossing. Er moet extra aanbod zijn voor ouders om Nederlands te leren. Dat die lessen nu betalend worden, vinden wij trouwens ook een slecht idee."

Ook op school moet er genoeg aandacht naar taal gaan, en dat kan niet als kleuterleerkrachten voor een klas van 28 kinderen staan

Conner Rousseau, Vooruit

"Voor ouders die echt niet willen meewerken, sta ik open om met experten maatregelen te bespreken. Onder enkele voorwaarden weliswaar. Het kind mag niet de dupe zijn. En de maatregelen moeten tot iets leiden en controleerbaar zijn. Je kunt niet controleren of mensen thuis Nederlands praten. Maar we moeten eerst beginnen met meer aanbod en middelen."

"Er is nooit gezegd om thuis te controleren of er Nederlands wordt gepraat", reageert Weyts. "Maar ouders moeten hun kind na school wel in contact brengen met Nederlands. Ongeacht de thuistaal trouwens, want ik trek dat er los van. Kinderen die vaker in aanraking komen met Nederlands, hebben betere resultaten."

Lerarentekort

Rousseau voegt toe dat de taalachterstand niet alleen opgelost kan worden met naschoolse activiteiten. Ook op school moet er genoeg aandacht naar taal gaan. "En dat kan niet als kleuterleerkrachten voor een klas van 28 kinderen staan. Leerkrachten voelen zich niet gehoord en ouders zijn radeloos."

"We hebben ongelooflijk veel maatregelen genomen" zegt Weyts. "Daar zien we nu de eerste vruchten van. Er is een stijging van startende studenten in de lerarenopleiding en een stijging van zij-instromers."

Onderwijsvrijheid

Weyts vraagt Rousseau om samen te werken en de regels rond onderwijsvrijheid aan te passen. Dat zei hij bij een debat tussen de twee in "Terzake". Door die vrijheid van onderwijs is er amper samenwerking tussen scholen van verschillende netten. Maar om het lerarentekort aan te pakken, wil Rousseau dat die scholen wél samenwerken wanneer leerkrachten lesgeven aan te kleine klasgroepen.

Om dat mogelijk te maken, moet de grondwet gewijzigd worden. "U zit federaal aan de knoppen", zegt Weyts tegen Rousseau. "Ook over het verlagen van de leerplicht. Als u scholen wilt verplichten om meer samen te werken, waarbij u dan indruist tegen de grondwet, vind ik dat dat bespreekbaar moet zijn. Ook als het gaat over de verlaging van de leerplicht. Maar daarvoor moet u de grondwet wijzigen. Wij zijn daarin een bondgenoot. We willen daarover dialoog voeren. Laten we dat samen doen?"

BEKIJK - Het volledige gesprek in "Terzake":

Videospeler inladen...

Meest gelezen