© Radio 2

Gemeenteraad van Hasselt keurt unaniem fusiegesprekken met Kortessem goed

De gemeenteraad van Hasselt heeft vanavond gedebatteerd en gestemd over een mogelijke fusie met buurgemeente Kortessem. Zowel meerderheid als oppositie zijn gewonnen voor een samensmelting van beide gemeenten die na een mogelijke fusie samen meer dan 88.000 inwoners zal tellen. Een studie moet nu uitwijzen of de twee gemeenten bij elkaar passen.

Alle partijen waren het eens over de opstart van gesprekken en het voeren van een studie over een mogelijke fusie. Voor enkele partijen gaat de fusie met Kortessem niet ver genoeg. “Het mag wat ambitieuzer”, vertelt Karolien Mondelaers van oppositiepartij CD&V. “We roepen de burgemeester op om ook de andere omliggende buurgemeenten bij de gesprekken te betrekken.” Ook meerderheidspartij N-VA wil met een groei van Hasselt de stad als centrumstad versterken. Mochten Diepenbeek en Alken zich ook aansluiten, dan zou de stad meer dan 100.000 inwoners tellen en meer geld kunnen ontvangen uit het gemeentefonds.

We willen een bindend referendum houden

Frank Troosters, oppositiepartij Vlaams Belang

Inspraak van de inwoners uit Hasselt en Kortessem is zeer belangrijk voor de andere oppositiepartijen PVDA en Vlaams Belang. “We willen een bindend referendum houden”, vertelt Frank Troosters (Vlaams Belang). “Dat is een zuiver instrument van wat er leeft in beide gemeenten.” Ook zijn collega van de PVDA wil de burger betrekken bij een mogelijke fusie. “We willen een open proces en dat de burgers geraadpleegd worden”, zegt Kim De Witte (PVDA). “Want we hebben de indruk dat er al veel beslist is boven de hoofden van de burgers heen. Meer participatie op lokaal vlak zou dan inderdaad niet slecht zijn.”

De gemeente Kortessem heeft midden december al beslist de fusiegesprekken met Hasselt op te starten.

Meest gelezen