Foto: Radio2

Honderdtal boeren komt samen in Brasschaat: "Bezorgd over kandidatuur Grenspark Kalmthoutse Heide als Nationaal Park" 

In Brasschaat zijn een honderdtal boeren samengekomen om hun bezorgdheid te uiten over de kandidatuur van het Grenspark Kalmthoutse Heide om als Nationaal Park erkend te worden. Er vond een bijeenkomst plaats over de plannen. Volgens het Grenspark moeten de landbouwers zich geen zorgen maken. 

Aan het Brasschaatse Hotel Dennenhof zijn een honderdtal landbouwers met hun tractor samengekomen. Ze komen er hun bezorgdheid uiten over de kandidatuur van het Grenspark Kalmthoutse Heide, om als Nationaal Park erkend te worden. "Als dat gebeurt, dan worden we gefinancierd door de Vlaamse Overheid en kunnen we onze natuur zo nog verder verbeteren", vertelt Martin Groffen, die voorzitter is van het Grenspark Kalmthoutse Heide. In het hotel zelf vond een overleg plaats tussen verschillende betrokkenen, waaronder de landbouwers en mensen van het Grenspark zelf. "Zo kunnen we nadenken over hoe we tot het beste nationale park komen", zegt Groffen.

We zijn bang dat onze bedrijven geen vergunningen meer zullen krijgen

Sabina Vandeweyer, melkveehoudster en vertegenwoordiger van "Landelijke Toekomst"

Maar de landbouwers zijn minder enthousiast. "Om erkend te worden, vrezen we dat moet het natuurgebied moet uitbreiden", vertelt de Wuustwezelse melkveehouder Sabina Vandeweyer, die als vertegenwoordiger van "Landelijke Toekomst" ook mee aan tafel zit tijdens het overleg. "Waarschijnlijk zullen ze natuurgebieden die langs landbouwpercelen lopen, aanhechten. Daardoor zijn we bang dat onze bedrijven die daar liggen geen vergunning meer krijgen of dat we niet meer zelf mogen kiezen wat we daar telen." Dat heeft dan onder andere te maken met de stikstofuitstoot van de landbouwsector en de invloed op de natuur.  

Foto: Radio2

"We blijven binnen grenzen van huidige natuurgebied"

Nochtans is het volgens Groffen niet de bedoeling dat het Grenspark zou uitbreiden. "We starten binnen de huidige grenzen van het natuurgebied", zegt hij. "In de toekomst kan er wel een uitbreiding komen, maar alleen op vrijwillige basis en met gebieden die al een natuurbestemming hebben. Landbouwgebieden komen dus niet in aanmerking. Ik begrijp de bezorgdheden van de landbouwsector zeer goed", klinkt het bij Groffen. "Maar een decreet, dat nu op de tafel van de minister ligt, zorgt ervoor dat er niets verandert voor de landbouwers. Alles blijft voor hen zoals het is."

We zullen ons altijd constructief opstellen, landbouwers mogen ons altijd bellen als ze met vragen zitten

Martin Groffen, voorzitter Grenspark Kalmthoutse Heide

De landbouwers zelf hopen vooral dat er serieus naar hen geluisterd zal worden. "Onze bezorgdheden of voorstellen die we tijdens de vorige vergaderingen hadden, werden nooit meegenomen in de verslagen. Een jury die moet oordelen over dit dossier, moet nochtans ook onze positie kennen", zegt Vandeweyer. "Maar als zo'n decreet ons zou beschermen, dan is dat uiteraard positief." Groffen zegt alvast altijd constructief in overleg te willen gaan met de landbouwers. "Ze kunnen ons altijd bellen als ze met vragen zitten." Voor eind mei moet de kandidatuur bij de Vlaamse regering zijn. 

Foto: Radio2

Meest gelezen