fotodp.be

Vier milieuverenigingen gekant tegen nieuwe Scheldetunnel, Natuurpunt Waasland blijft plannen steunen

Natuurpunt Waasland is het niet eens met 4 milieuverenigingen die zich verzetten tegen de nieuwe Scheldetunnel. Zij maken zich zorgen over PFAS in het grondwater dat opgepompt zal worden om die nieuwe tunnel te bouwen. Maar volgens Natuurpunt Waasland is dat onterecht. Het opgepompte grondwater wordt gezuiverd en zal daarna gebruikt worden in het natuurgebied Blokkersdijk. 

Vier actiegroepen, Climaxi, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR), Red onze kleiputten, en Burgerplatform Onze Mobiliteit willen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen. Ze verzetten zich tegen de lozing van opgepompt grondwater in de Schelde en in het nabijgelegen natuurreservaat Blokkersdijk. De milieuverenigingen vrezen dat het opgepompte water na zuivering nog altijd PFAS zou bevatten. Natuurpunt Waasland, dat het reservaat Blokkersdijk beheert, vindt die vrees onterecht en steunt de lozing. Het zal bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen de kant van bouwheer Lantis kiezen. 

Grondwater is nodig om reservaat te redden

Jef Van De Wiele van Natuurpunt Waasland licht toe waarom het zich kant tegen het verzet van de vier milieuverenigingen. "Het reservaat Blokkersdijk en de omliggende gebieden zijn sterk bedreigd door uitdroging en wij hebben echt al het mogelijke gedaan om die uitdroging tegen te gaan. Die uitdroging neemt dramatische vormen aan en in 2020 zagen we dan de mogelijkheid om een deel van het opgepompte water bij de aanleg van de Scheldetunnel naar het gebied af te leiden. We hebben dan een samenwerkingsovereenkomst met Lantis afgesloten en zouden 100.000 kubieke meter water krijgen."

Jef Van De Wiele betreurt het dat de milieuverenigingen niet vooraf contact met Natuurpunt Waasland hebben opgenomen. "Wij zijn tenslotte al dertig jaar bezig met het dossier Oosterweel. Ook wij weten dat het grondwater vervuild kan zijn met PFAS. Wetenschappers verzekeren ons dat het water kan gezuiverd worden en we monitoren ook de watertoevoer. Als er toch een probleem opduikt, dan draaien we de kraan toe. Ook voor andere vervuilende stoffen, zoals chloriden en arseen, is er een oplossing. Het water dat in Blokkersdijk zal geloosd worden, voldoet aan dezelfde normen waaraan ook drinkwater moet voldoen. Beter kan met de huidige technieken niet." 

Pompen of uitdrogen

Volgens Natuurpunt is de keuze duidelijk: ofwel het opgepompte grondwater gebruiken om het natuurreservaat te redden of de onherroepelijke uitdroging en dus vernietiging van het gebied. Een gebied dat opgenomen is in de Europese instandhoudingsdoelstellingen, en waarvoor Natuurpunt Waasland verantwoordelijk is. "Wij hebben ervoor gekozen om het grondwater te gebruiken omdat we voldoende garanties hebben gekregen dat het met respect voor de natuur en de volksgezondheid kan gebeuren."

Blokkersdijk
© Willy Verschueren

Meest gelezen