Federale Gerechtelijke Politie Limburg blokkeerde al meer dan 200 phishing-websites de afgelopen maanden

De Federale Gerechtelijke Politie van Limburg heeft een druk jaar achter de rug. Zo zijn de afgelopen maanden meer dan 200 websites geblokkeerd, die voor phishing werden gebruikt. Er is ook voor 20 miljoen euro misdaadgeld in beslaggenomen. Toch moet door een gebrek aan capaciteit geregeld een keuze gemaakt worden om in bepaalde onderzoeken al dan niet tot op het bot te gaan. 

De afgelopen jaren was al heel wat geïnvesteerd in 'intelligence', vorig jaar kwam daar een datalab bij. Door de digitalisering van de maatschappij wordt immers ook de Federale Gerechtelijke Politie Limburg geconfronteerd met grote hoeveelheden waardevolle data. Daarom zijn enkele data- en IT-specialisten aangeworven die de andere onderzoekers ondersteunen. 

Zo loopt er een phishingproject, waarbij actieve websites in een vroeg stadium opgespoord en geblokkeerd kunnen worden. Daarbij zijn de afgelopen maanden al bijna 240 websites lamgelegd. "We proberen op die manier zoveel mogelijk te voorkomen dat mensen het slachtoffer worden en veel geld verliezen. In samenwerking met het parket zijn we ook al een aantal keren dieper gegaan in zo'n onderzoek, en dat heeft ook arrestaties opgeleverd", zegt waarnemend directeur Roger Grosemans van FGP Limburg zonder verder in te gaan op details.

Geld van de kopstukken afpakken

Er blijven grote drugsdossiers opduiken, daarbij worden ook vaak drugs in beslag genomen, bijvoorbeeld grote partijen coke. "Maar ondanks dat heeft dat geen marktverstorend effect en blijft de straatprijs van cocaïne al jaren stabiel. De drijfveer van de criminele organisaties is uiteraard geld. Daarom proberen we met onze PLUK-methode 'high value targets' binnen misdaadorganisaties financieel hard te treffen en zo in hun kern te raken", aldus Roger Grosemans. Die onderlijnt ook dat door de beperkte capaciteit vaak een moeilijke keuze moet gemaakt worden tussen dossiers die dieper of verder onderzocht worden of andere die geen prioriteit krijgen.

Vorig jaar werd 20 miljoen euro misdaadgeld in beslag genomen. Daarnaast kon dankzij een hele reeks onderzoeken de Belgische staat ook nog eens 42 miljoen euro aan RSZ en 30 miljoen aan bijkomende belastingen incasseren. Toch zijn ze er bij de FGP van overtuigd dat dat maar een fractie is van het misdaadgeld dat circuleert in Limburg.

Nuttige tips

Het aantal opgedoekte synthetische drugslabs is het afgelopen jaar wat teruggevallen, maar dat betekent niet dat het probleem vermindert. "We zien dat ze nu ook meer in andere regio's opduiken, het verschuift dus wat. Daarnaast worden we nog altijd geconfronteerd met de dumpingen die bijzonder schadelijke gevolgen kunnen hebben. En vergeet vooral niet welke immense schade aan de gezondheid synthetische drugs kunnen aanrichten", verduidelijkt procureur Guido Vermeiren. 

Tips van de bevolking waren de afgelopen jaren al erg nuttig om drugslabs op te sporen. De procureur roept daarom op om alle verdachte geuren, bewegingen, of andere zaken die zouden kunnen wijzen op drugsproductie of dumpen (anoniem) te melden via 0800 208 77 of via  www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be

Home-invasion bende

Voor het overige had de FGP Limburg vorig jaar de handen vol met het Limburgse luik van SKY ECC en ook met het voetbaldossier Propere Handen. Daar bovenop komen nog 13 zaken van moord of doodslag en 25 afrekeningen in het criminele milieu. "Een zaak die misschien minder in de belangstelling kwam, is het oprollen van de grootste home-invasionbende van het land. Die terroriseerde op gewelddadige wijze tientallen slachtoffers om geld en juwelen af te troggelen. Ze pleegde meer dan 14 feiten in minstens 4 provincies. De FGP kon 8 arrestaties verrichten, dat zijn ook belangrijke dossiers", onderstreept procureur Guido Vermeiren. 

Meest gelezen