Iraanse asielzoeker die tot tweemaal toe op vliegtuig werd gezet naar Turkije, moet ons land (voorlopig) toch niet verlaten

De Iraniër die deze ochtend voor de tweede maal naar de luchthaven van Zaventem werd overgebracht, moet ons land (voorlopig) dus toch niet verlaten. Dat heeft de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg beslist. De Dienst Vreemdelingenzaken wou drie Iraniërs tot twee maal toe naar Turkije uitwijzen omdat hun asielaanvraag geweigerd was. De Iraniërs weigerden op het vliegtuig te stappen omdat ze vrezen voor hun leven. 

Eén van de drie Iraniërs, die werden vastgehouden in het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel, werd vanmorgen overgebracht naar de luchthaven van Zaventem om uitgewezen te worden naar Turkije. De asielaanvraag van de drie mannen werd afgewezen en daarom kunnen ze niet langer in ons land blijven. Ook de twee andere Iraniërs zouden later het land moeten verlaten. 

Maar die uitwijzing ging uiteindelijk niet door. "De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg heeft toegelaten dat hij het vliegtuig mocht verlaten", aldus zijn advocaat. De Iraniër is weer naar het gesloten centrum overgebracht en zou opnieuw een nieuwe asielaanvraag indienen.

Op maandag probeerde de Dienst Vreemdelingenzaken al eens eerder om alle drie de mannen uit te wijzen. Ze werden toen naar de luchthaven gebracht, maar weigerden op het vliegtuig te stappen. Verschillende demonstranten protesteerden in de vertrekhal van de luchthaven. Volgens hen riskeren de mannen de doodstraf in hun land van oorsprong. Na de mislukte poging werden de mannen overgebracht naar het gesloten centrum. Er werd gemanifesteerd voor hun vrijlating.

Er is lang nog geen duidelijkheid over of de persoon in kwestie in België mag blijven

Woordvoerder van Dienst Vreemdelingenzaken

"Indien de Iraniër in kwestie een volgend verzoek om internationale bescherming (i.e. een tweede asielaanvraag) zou indienen, dan zal hij sowieso niet uitgewezen worden alvorens het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen hierin een beslissing heeft genomen", reageert de woordvoerder van de Dienst Vreemdelingenzaken. "Er is dus lang nog geen duidelijkheid over of de persoon in kwestie in België mag blijven."

De doodstraf

De drie mannen, een veertiger en twee twintigers, beweren dat ze in hun thuisland deelgenomen hebben aan protesten tegen het regime. Daarop staat in Iran de doodstraf. Ze vrezen dat, als ze uitgewezen worden, hun leven bedreigd wordt.

"Er wordt hen verweten dat er een aantal elementen in hun dossier niet kloppen", vertelde Guillaume Lys, de advocaat van twee Iraniërs. "De Belgische autoriteiten moeten beseffen dat deze mensen een dubbel risico lopen, niet alleen vanwege hun deelname aan betogingen, maar ook omdat ze na hun uitwijzing bij hun aankomst zullen worden beschouwd als opposanten en een slechte behandeling zullen krijgen."

Politieke wrevel

Ook in politieke kringen veroorzaakt de uitwijzing van de mannen wat wrevel. Volgens DéFi-parlementslid Sophie Rohonyi loopt er een arrestatiebevel van de Iraanse autoriteiten tegen twee van hen. De Iraanse media hebben bovendien de protestacties aan het gesloten centrum gecoverd. Daardoor zijn de gezichten van Iraniërs bekend in het land. "België moet zijn engagementen over het niet-terugsturen naleven", zei Rohonyi daarover. 

Maandag buigt de Brusselse raadkamer zich over het verzoek tot vrijlating van de drie. Het verzoek werd deze week ingediend door hun advocaten.

Meest gelezen