DLE

Limburg heeft te weinig expats om een internationale school op te richten

Er zijn vandaag nog te weinig expats met kinderen om in Limburg een internationale school op te richten. Maar in de toekomst zou die mogelijkheid er wel kunnen zijn. Dat blijkt uit een studie die de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij Limburg (POM) liet uitvoeren. In het nieuwe masterplan van de Corda Campus in Hasselt was de oprichting van zo'n internationale school voorgesteld.

Met zo'n internationale school willen onder meer de investeringsmaatschappij LRM en de Corda Campus Limburg nog aantrekkelijker maken voor expats. In zo'n internationale school wordt meestal in het Engels les gegeven en dat zou interessant kunnen zijn voor buitenlanders die zich hier tijdelijk vestigen om te werken in een bedrijf, universiteit of onderzoeksinstelling. Maar zo'n school oprichten is niet evident, en daarom was eerst een haalbaarheidsstudie nodig. Die liet POM Limburg de afgelopen zes maanden uitvoeren door het Nederlandse onderzoeksbureau Decisio.

En de conclusie van Decisio is duidelijk: vandaag is er in Limburg onvoldoende marktpotentieel om een internationale school op te richten, en rendabel te maken voor de komende tien jaar. Maar met de uitbreiding van de campussen kan de toekomst er helemaal anders uitzien.  

Misschien in de toekomst

Exacte cijfers over het aantal economisch actieve expats in Limburg zijn er niet, daarom is een schatting gemaakt op basis van vergelijkbare Nederlandse steden. Zo zouden in Hasselt 900 tot 1.900 expats verblijven, en in Genk tussen de 800 en 1.600. Op basis daarvan gaat het in Limburg om een potentieel van 56 tot maximaal 143 leerlingen tegen 2030. De totale exploitatiekost van een internationale school kan de eerste tien jaar oplopen tot 6,5 miljoen euro. 

Bij de opstart zijn er dus minstens 80 leerlingen nodig die elk jaar 10.000 euro inschrijvingsgeld betalen. Over tien jaar gaat het dan om minstens 640 leerlingen, wat op dit moment niet realistisch is. Bovendien blijkt uit de bevraging dat expats gemiddeld tussen 2.500 en 5.000 euro per jaar willen betalen. Zonder extra investeerders is de school dus financieel niet leefbaar.

Te weinig en te duur

Dat een internationale school in Limburg op dit moment geen haalbare kaart is, betekent niet dat dat in de toekomst ook zo zal zijn. “We moeten voluit blijven inzetten op internationalisering. Projecten als de Einsteintelescoop, de Health Campus en de uitbreiding van Corda Campus vormen een magneet voor buitenlandse bedrijven", zegt Bahar Kavas, projectmanager Welkommanagement bij POM Limburg. "Op termijn gaat dat ongetwijfeld leiden tot een groei van het aantal internationale profielen in onze regio. Daarvoor kan nu al gezocht worden naar partners die mee willen investeren in zo'n school."

Meest gelezen