Negen everzwijnen geschoten bij georganiseerde drukjacht in Meerdaalwoud in Oud-Heverlee

In het Meerdaalwoud in Oud-Heverlee zijn bij een georganiseerde drukjacht negen everzwijnen geschoten. Het Agentschap Natuur en Bos doet dat om het aantal zwijnen in en rond het bos onder controle te houden.

Het Agentschap voor Natuur en Bos organiseert ieder jaar een aantal stille drukjachten op everzwijnen in het Meerdaalwoud en de Dijlevallei. Bij een stille drukjacht worden, in tegenstelling tot een drijfjacht, de dieren niet opgejaagd, zodat de everzwijnen rustig in beweging komen en de jager pas dan een schot lost. De jacht op everzwijnen is nodig om de hoeveelheid everzwijnen te stabiliseren en overlast door de dieren te voorkomen, legt de beheerder van het Meerdaalwoud, Patrick Huvenne, uit. "We krijgen klachten van mensen wiens tuin is omgewoeld en klachten over schade aan landbouwgewassen. Dus is er een zeker spanningsveld tussen de everzwijnenpopulatie en de omliggende grondgebruikers."

Tijdens de drukjacht van gisteren in het Meerdaalwoud zijn negen everzwijnen geschoten. "Die everzwijnen leven natuurlijk niet alleen in dat woud", vertelt Huvenne, "maar door in geschikte periodes van het jaar die populatie te reguleren, hopen we een goed evenwicht te vinden tussen het wild en de andere gebruikers van het landschap." 

Opgegeten

De geschoten dieren belanden niet in de vuilbak, maar vaak op het bord van de jager. "De dieren worden eerst gecontroleerd op ziektes en er worden stalen genomen door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Die onderzoeken de leeftijd van de dieren, wat de everzwijnen zoal gegeten hebben en hoe gezond ze zijn. Nadat de dieren onderzocht en gecontroleerd zijn, krijgen de jagers van dienst de kans om ze mee te nemen om op te eten."

Meest gelezen