Vlaamse regering verlengt en versoepelt energiesteun voor bedrijven, ondanks stabielere energieprijzen 

De Vlaamse regering heeft beslist de energiesteun voor bedrijven die te kampen hebben met hoge energiefacturen te verlengen. Ook de voorwaarden om in aanmerking te komen worden versoepeld: tot nog toe moest de energiefactuur van een bedrijf bijvoorbeeld verdubbeld zijn ten opzichte van het jaar ervoor om in aanmerking te komen voor die steun, maar vanaf nu moet die factuur maar met de helft gestegen zijn. "Door de versoepelingen zullen meer bedrijven in aanmerking komen voor de energiesteun", stelt Vlaams minster voor Economie Jo Brouns (CD&V).

Op 9 december 2022 keurde de Vlaamse regering een besluit rond energiesteun voor bedrijven goed. Ondernemingen die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de oorlog in Oekraïne konden sindsdien energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. 

Maar er waren strikte voorwaarden om in aanmerking te komen voor die energiesteun. Zo moest een bedrijf onder meer geconfronteerd worden met een verdubbeling van de energiekosten ten opzichte van dezelfde periode in 2021. Doordat de energieprijzen sinds de enorme piek aan het einde van vorige zomer opnieuw stabiliseren, halen heel wat bedrijven die vereiste verdubbeling niet.

De Vlaamse Regering heeft in totaal 250 miljoen euro voorzien voor steun aan bedrijven die zwaar getroffen zijn door de stijgende energieprijzen en de helft daarvan werd uitgetrokken voor het laatste kwartaal van vorig jaar, maar tot op vandaag werden er slechts 240 energiesteunaanvragen voor bedrijven ingediend, goed voor zo'n 6 miljoen euro. 

Soepelere voorwaarden voor 2023

Na aandringen van regeringspartij Open VLD, die herhaaldelijk een versoepeling van de criteria vroeg, heeft de Vlaamse regering nu beslist dat bedrijven ook voor het eerste kwartaal van 2023 nog een beroep kunnen doen op de Vlaamse energiesteun. 

"De energieprijzen zijn dan wel gestabiliseerd, maar ze liggen nog steeds hoger dan ooit ervoor", verklaart Vlaams minister van Economie Jo Brouns de beslissing. "Bovendien is januari de maand waar de gestegen loonkost voor veel bedrijven voor het eerst zichtbaar wordt."

En er is nog meer goed nieuws voor de bedrijven, want de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de energiesteun worden versoepeld. "We willen iedereen - van de lokale bakker tot de buitenlandse productievestiging – ondersteunen", aldus Brouns. 

BEKIJK - Vlaams minister van Economie Jo Brouns (CD&V) legt uit wat er verandert en waarom:

Videospeler inladen...

De minister schat dat er in het eerste kwartaal van dit jaar tussen 25 en 30 miljoen euro aan energiesteun zal worden verdeeld. Bedrijven die voor het laatste kwartaal van 2022 nog geen energiesteun hadden aangevraagd kunnen dat overigens nog doen tot 31 januari. Voor die periode gelden natuurlijk wel nog de oude voorwaarden. 

Welke bedrijven komen nu in aanmerking?

Concreet komt elke gezonde onderneming met minstens 7.500 euro aan uitgaven voor elektriciteit en gas in haar Vlaamse vestigingen in 2021 in aanmerking voor de steun. De vereiste van een verdubbeling van de energiekosten valt weg, de energiefactuur moet nu maar met de helft gestegen zijn ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. 

Tot slot moet de onderneming in het eerste kwartaal van 2023 een daling van haar brutowinst van minstens 50 procent kennen. Van de minimale brutowinstdaling moeten de totale meerkosten aan gas en elektriciteit minstens 70 procent bedragen, ofwel 35 procent van de brutowinst voor de crisis.

Sinterklaas?

Oppositiepartij Vooruit stelt zich vragen bij de beslissing van de regering. De Vlaamse socialisten hadden vorige week in het Vlaams Parlement voorgesteld om de onbenutte overheidssteun op een andere manier aan te wenden. 

"De Vlaamse regering had 250 miljoen euro voorzien voor bedrijven die verlies maken door de stijgende energiekosten en daar stonden we met Vooruit ook achter", verklaart Vlaams Parlementslid Bruno Tobback (Vooruit). "Nu blijkt dat er weinig vraag is naar die steun gaat de regering op zoek naar manieren om dat geld toch maar te kunnen uitgeven. Dat lijkt een beetje op Sinterklaas spelen. Volgens ons zijn er dringendere noden die eerst kunnen aangepakt worden, ook op het vlak van energiezuinigheid."

Tobback verwijst daarbij bijvoorbeeld naar renovatiesteun voor gezinnen om woningen te isoleren of energiesteun voor bedrijven die zelf willen investeren in energiezuinigheid of verduurzaming. "Dat is niet alleen goed voor de factuur van de gezinnen en de bedrijven, maar daarmee wapenen ze zich ook tegen een volgende energiecrisis."

Misbruik

Om misbruik van de subsidies te voorkomen, voorziet de Vlaamse regering ook in enkele extra voorwaarden voor bedrijven die gebruik maken van de energiesteun. Elke onderneming die de steun ontvangt:

  • is verplicht om minstens vijf jaar in Vlaanderen actief te blijven
  • mag tot het einde van 2023 geen dividenden uitkeren
  • mag niet meer dan 35 procent van het personeel op tijdelijke werkloosheid hebben geplaatst voor de periode waarvoor zij steun ontvangt
  • moet een energiebeleidsovereenkomst ondertekenen, waardoor zij zich ertoe verbindt haar energieverbruik te reduceren, bijvoorbeeld door procesaanpassingen of innovatieve renovaties (indien de onderneming een hoog energieverbruik kent)

Meest gelezen