Ingrid Depraetere

A8 in Halle wordt volwaardige autosnelweg

Het blijft de bedoeling om van de A8 in Halle een volwaardige autosnelweg te maken. Dat blijkt uit een informatievergadering voor de buurt. Nu zijn er op de A8 in Halle nog zes verschillende op- en afritten. Daar zouden er nog twee van overblijven. 

Op dit moment is de A8 in Halle geen echte autosnelweg, maar een drukke weg met verkeerslichten en verschillende oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Om de doorstroming van het verkeer tussen de Brusselse Ring en de A8 naar Doornik te verbeteren, wil de Vlaamse Regering de verkeerslichten weg. Ook het aantal op-en afritten in Halle zou verminderd worden,wellicht van zes naar twee. Eén aan de Welkomstlaan en één aan het Dassenveld zou overblijven. 

Komt er een tunnel?

Door de ingrepen zal het verkeer op de A8 niet alleen vlotter verlopen, maar ook veiliger worden. Nu zijn er nog heel wat plekken waar ook voetgangers en fietsers de A8 kunnen oversteken. Die gevaarlijke punten wil de Vlaamse regering wegwerken.

Buurtbewoners maken zich intussen zorgen over de bereikbaarheid van sommige wijken. Als de A8 in Halle een volwaardige snelweg wordt, dan zullen wijken als Essenbeek en Rodenem van de rest van de stad worden afgesneden. Bewoners hopen daarom dat de A8 in Halle ondertunneld wordt. "Maar waar en hoe dat precies zal gebeuren, dat is nog niet beslist", zegt Philippe Loomans, van het studiebureau Sweco. Dat studiebureau werkt in opdracht van de Vlaamse regering de toekomstplannen van de A8 uit.   

Beslissing eind april

"Bewoners konden afgelopen zaterdag hun mening geven over verschillende scenario's. Zo bekijken we alvast de mogelijkheid om verkeer van Halle naar de Rodenemwijk te laten rijden in een tunnel onder de A8", vertelt Loomans, "Maar dat is nog geen uitgemaakte zaak." Tegen eind april zou het studiewerk klaar zijn en kan de politiek knopen doorhakken.