© VRT - GVH

In Gent leren ruim 7.500 volwassen nieuwkomers Nederlands: "Weinig sancties nodig voor weigeraars"

Meer dan 7.500 volwassenen van buitenlandse herkomst leren Nederlands in Gent. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de stad. Het gros van de cursisten volgt de lessen vrijwillig. Bij de mensen die de lessen moeten volgen in het kader van inburgering, zijn er relatief weinig nieuwkomers (118) die gesanctioneerd worden omdat ze geen cursus willen volgen. 

Het Gentse bestuur reageert fors op de vraag van raadslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang) om extra sancties in te voeren voor nieuwkomers die weigeren Nederlands te leren. "Er zijn nu al straffen voor mensen die verplicht zijn om lessen te volgen en dat niet doen. Vlaanderen heeft in 6,6 procent van de trajecten ingegrepen", zegt schepen Astrid De Bruycker (Vooruit). De stad kan ook zelf sanctioneren door het leefloon van anderstaligen te schorsen als ze weigeren om Nederlands te leren in het kader van activering. Raadslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) wil dat die regels strenger worden toegepast. 

"Veel enthousiasme"

De schepen benadrukt in een tussenkomst in de gemeenteraad dat het gros van de cursisten zich vrijwillig aanmeldt, ook al is er geen enkele verplichting voor lessen Nederlands. Het gaat dan onder meer om mensen uit EU-landen, zij mogen les volgen, maar moeten niet. De stad vreest dat dit aantal kan terugvallen door nieuwe Vlaamse regels. Vanaf september moeten nieuwkomers voor een traject immers zo’n 350 euro betalen, ook per herexamen moet er een toelage betaald worden. 

Wie wel, wie niet?

Bij 20 procent van de nieuwkomers in Gent is er sprake van verplichte inburgering met dus ook lessen Nederlands. Het gaat om erkende vluchtelingen of mensen die andere tijdelijke bescherming krijgen. Ook mensen die via gezinshereniging naar Gent komen moeten verplicht inburgeren. Een klein aantal (118) volgt de inburgering niet en krijgt een straf. 

Een feit blijft dat niet alle nieuwkomers moeten inburgeren, dat heeft te maken met Europese regels. EU-onderdanen, zieken of mensen boven de 65 zijn vrijgesteld. In Gent betekent het onder meer dat de grote groep instromers uit Bulgarije of Slovakije niet verplicht zijn om een inburgeringstraject te volgen en zo Nederlands te leren. Opvallend is dat ze daar wel de grootste groep vormen.

Anderhalf miljoen euro steun

De stad wil alle nieuwkomers nog verder over de streep trekken en voorziet zo’n anderhalf miljoen euro voor taalinitiatieven zoals praattafels, taalcoaching en beurzen voor versnelde trajecten Nederlands aan de universiteit.

Meest gelezen