Yorick Jansens

Steunpunt voor bewindvoering breidt uit van West-Vlaanderen naar Oost-Vlaanderen, Leuven en Antwerpen: "Beschermende personen zo goed mogelijk omringen"

Een jaar na de oprichting van het Steunpunt Bewindvoering kunnen nu ook mensen uit de gerechtelijke arrondissementen van Leuven, Antwerpen en Oost-Vlaanderen er terecht met hun vragen over bewind. Voordien was het steunpunt alleen in West-Vlaanderen actief. "De nood is groot, mensen hebben veel vragen", zegt vrederechter Jorn Dangreau in "De ochtend" op Radio 1.

Wie door de gezondheidstoestand niet meer zelf kan beslissen, kan onder bewindvoering geplaatst worden. Dat wil zeggen dat iemand anders, aangesteld door een vrederechter, beslist voor de persoon en diens goederen. In West-Vlaanderen alleen zijn er 11.000 bewindvoeringsdossiers, maar er heerst vaak onduidelijkheid over. 

"Iedereen kan aan die informatie raken bij de vrederechter, maar de drempel om die stap te zetten, is groot", zegt vrederechter Jorn Dangreau in "De ochtend". Daarom sloegen in West-Vlaanderen de zorgsector, advocatuur en vredegerechten de handen in elkaar om een stuurgroep op te richten over bewindvoering.

In januari vorig jaar richtte die een online meldpunt op, het Steunpunt Bewindvoering. Dat is een aanspreekpunt voor vragen, klachten en suggesties over bewind. Elke belanghebbende kan er ook terecht. "Niet alleen de bewindvoerder of de te beschermen persoon worden geraakt door maatregelen van de bewindvoering. Ook de familie, de vertrouwenspersoon en het zorgpersoneel worden ermee geconfronteerd."  

BELUISTER - "Bewindvoering is een zeer ingrijpende maatregel." Vrederechter Jorn Dangreau licht het toe in "De ochtend":

Pijnpunten

Het steunpunt wil de bewindvoering een menselijker gelaat geven. Het is een emotioneel zeer ingrijpende maatregel, zegt Dangreau. "De drempel moet zo laag mogelijk zijn. De beschermende persoon moet zo goed als mogelijk omringd worden. Bewindvoering is een instrument om mensen vooruit te helpen."

Het steunpunt beantwoordt de meldingen van mensen niet alleen. "Via die meldingen komen er ook pijnpunten over bewindvoering naar boven. Die worden besproken door de commissie achter het steunpunt. Daarin zitten mensen uit de zorg, advocatuur en het vredegerecht. Dat leidt tot verbeteringen in de praktijk, maar kan ook voor nodige wijzigingen in het beleid zorgen."

Vanaf morgen wordt het steunpunt ook uitgebreid naar Leuven, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. "In totaal vallen er dan ongeveer 45.000 bewindvoeringsdossiers onder de vleugels van het steunpunt", zegt Dangreau. "We hebben het gevoel dat die nood er echt is en mensen zitten met veel vragen."

Wat is bewindvoering? 

Als iemand door diens gezondheidstoestand niet meer in staat is om beslissingen voor zichzelf te nemen, kan die onder bewindvoering geplaatst worden. Dat betekent dat iemand anders beslissingen neemt over de persoon, goederen of beiden. De groep mensen die onder bewindvoering geplaatst kunnen worden, is heel ruim. Dat kan gaan van mensen met een geestelijke beperking tot mensen die door een ongeval in coma zijn beland. 

Hoe wordt de bewindvoerder aangeduid?

In de eerste plaats kan de persoon zelf iemand aanduiden, buiten het gerecht. Dat moet wel gebeuren als de persoon zelf nog bekwaam is. De persoon kan hiervoor bij de notaris terecht, maar kan dat ook zelf regelen.

Is dat niet gebeurd en de persoon is al onbekwaam verklaard, kan er een professionele bewindvoerder opgelegd worden door de vrederechter. Die kan aangevraagd worden door de persoon zelf, zijn familie of een andere belanghebbende (zoals een buur, een verzorger of een maatschappelijke werker). 

Hoe vraag je dat aan?

De aanvraag verloopt via het vredegerecht. Die kijkt naar wat de beschermde persoon zelf nog kan en bepaalt of de bescherming nodig is voor de persoon (bv. trouwen, verhuizen, ...), de goederen (bv. geldzaken) of beiden. 

Daarnaast wordt er gekeken of de beschermde persoon alleen bijstand nodig heeft of vertegenwoordiging. In het eerste geval handelt de beschermde persoon zelf, met goedkeuring van de bewindvoerder. In het tweede geval treedt de bewindvoerder op. Die moet de beschermde persoon wel steeds inlichten.

Voor meer vragen kan je bij het Steunpunt Bewindvoering terecht.

Meest gelezen