Limburg telt het minst politieagenten van het land: "We hebben 800 politiemensen te kort" 

Limburg heeft nog altijd te weinig politieagenten in vergelijking met de andere 9 provincies in ons land. Limburg heeft nu 2.249 politieagenten, dat zijn 26 politieagenten per 10.000 inwoners. Het landelijk gemiddelde is 41 politiemensen per 10.000 inwoners. Het probleem dreigt nog groter te worden nu een deel van de federale politie die in Limburg bijstand verleent, in Antwerpen moet bijspringen. 

Het politietekort in Limburg is een oud zeer. De Limburgse procureur en de directie van de federale gerechtelijke politie zijn al jaren vragende partij voor meer politiemensen om de criminaliteit - en dan vooral de drugcriminaliteit in de grensstreek - aan te pakken. Ook gouverneur Jos Lantmeeters riep in zijn nieuwjaarstoespraak de hogere overheid op om werk te maken van een groter politiekader voor Limburg. Met zijn 26 politieagenten per 10.000 inwoners bengelt Limburg helemaal onderaan. De provincie Luxemburg bijvoorbeeld telt 42 politiemensen per 10.000 inwoners.  

Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden (CD&V) gaat wel in op de vraag van Antwerpen terwijl onze vraag onbeantwoord blijft

Gouverneur Lantmeeters vreest het politietekort nog nijpender zal worden als de federale politie zijn reserve-eenheden naar Antwerpen moet sturen om daar mee de drugscriminaliteit aan te pakken. "Ik heb er alle begrip voor dat de stad Antwerpen bijkomende politiecapaciteit vraagt, maar wij vragen dat ook al heel lang. Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden (CD&V) gaat wel in op de vraag van Antwerpen terwijl onze vraag onbeantwoord blijft. En dat terwijl we in Limburg - op Antwerpen na - te maken hebben meer drugscriminaliteit dan in de rest van het land." 

Volgens de gouverneur betekent de beslissing van de minister dan ook dat de politiecapaciteit in Limburg er op achteruit gaat. "Met zijn 2.249 politieagenten telt Limburg ongeveer evenveel politiemensen als de stad Antwerpen". 

Meest gelezen