400 gezinnen in Waregem krijgen vraag van kinderdagverblijf om kinderen halve dag minder te brengen

Vierhonderd gezinnen in Waregem moeten op zoek naar een halve dag opvang per week voor hun kinderen. Kindercentrum vzw, de koepel van de kinderdagverblijven in Waregem, vangt volgens het Agentschap Opgroeien te veel kinderen op en de organisatie moet de capaciteit in hun opvangen verkleinen. 

De vzw Kindercentrum heeft vijf kinderdagverblijven in Waregem, waar in totaal bijna 400 gezinnen hun kind naartoe brengen. De kinderen zitten verspreid in leefgroepen van achttien, want dat is de maximaal toegelaten capaciteit. Het probleem bij de kinderopvangen in Waregem is dat die capaciteit soms overschreden wordt.

"Er zijn altijd wel wat kinderen ziek", vertelt directeur Tom Braet. "Wij plannen dus een of twee kinderen meer in, zodat we elke dag toch achttien kinderen zouden hebben. Soms is er eens geen enkel kind ziek en dan zitten we wel met twintig kinderen, wat dus niet mag. Dat is wel uitzonderlijk, want gemiddeld gezien per jaar hebben wij een bezettingsgraad van 95 procent."

Meer begeleiders

Een hogere capaciteit plannen, dat doen wel meer kinderdagverblijven. Alleen wordt het nu niet meer toegestaan door het Agentschap Opgroeien. "Nochtans zijn er nooit problemen, want wij plannen ook altijd voldoende begeleiders in", vult Braet aan. "Als er die dag toevallig twintig kinderen zijn, dan zorgen we ook voor een extra begeleider."

Toch mag het niet meer en de vzw Kindercentrum moet van het Agentschap Opgroeien de capaciteit verlagen. Concreet komt het erop neer dat de kinderen een halve dag per week niet meer naar de kinderopvang mogen komen. De ouders moeten dus op zoek naar een oplossing. 

Grootouders als oplossing

Simon Wemel is een van die getroffen ouders. "Het was even schrikken toen we het mailtje kregen", zegt hij. "We moeten zoeken naar een oplossing. Misschien lossen we het op door minder te werken en een halve dag verlof te nemen. Gelukkig hebben wij ook nog ouders die actief zijn en die kinderen kunnen opvangen, maar ik begrijp dat het niet voor iedereen even evident is om dat op te vangen."

"Het is inderdaad zeer vervelend", bevestigt Braet. "We worden nu teruggefloten door het Agentschap Opgroeien en wij staan met de rug tegen de muur. We gaan de komende maanden de puzzel leggen en we hopen in dialoog met de ouders tot een oplossing te komen."

"Verkeerd systeem van subsidies"

Voor Braet ligt het probleem vooral bij de subsidiëring. Kinderdagverblijven krijgen geld per kind dat ze opvangen. Om zoveel mogelijk geld te krijgen, willen ze dus elke dag zeker zijn dat ze ook het maximaal aantal kinderen opvangen. "Nu gaat onze bezettingsgraad dalen en dat betekent ook dat de financiering zal dalen. De financiële haalbaarheid voor een organisator van een kinderdagverblijf komt toch wel in het gedrang." 

Meest gelezen