Foto: Maarten De Cock

Gemeente Herent onder verscherpt toezicht na vermoedens van belangenvermenging

Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) heeft het gemeentebestuur van Herent onder verscherpt toezicht geplaatst. De gemeente zou de procedure voor de aanvraag van subsidies bij de Vlaamse Overheid niet correct gevolgd hebben. 

In 2019 heeft het gemeentebestuur van Herent een aanvraag ingediend bij de Vlaamse Overheid voor subsidies. Het is niet duidelijk waarvoor die subsidies werden aangevraagd. Daarbij zou de procedure niet correct gevolgd zijn. En daarom heeft Audit Vlaanderen, een politiek onafhankelijk agentschap van de Vlaamse Overheid, een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke belangenvermenging.

Dat onderzoek is nu afgerond en op basis van het rapport heeft minister Bart Somers beslist om het gemeentebestuur van Herent onder verscherpt toezicht te plaatsen. Over de inhoud van het rapport wordt voorlopig niet gecommuniceerd door de gemeente. De provinciegouverneur zal nu een gesprek hebben met de burgemeester en de bevoegde schepen.

De oppositie vindt het niet correct dat het rapport achter gesloten deuren besproken wordt, zegt Luc Draye van Vooruit. "Wij hadden voorgesteld om op de volgende gemeenteraad de punten van het rapport waar wel over gecommuniceerd mag worden, om die in een openbare zitting te behandelen, en de andere punten in besloten zitting. Maar daarop is niet ingegaan en daarop hebben wij met Groen, Vooruit en Herent 21 als teken van protest de vergadering verlaten." 

"De inwoners van Herent hoeven zich geen zorgen te maken. Het is alleen jammer dat het zich heeft voorgedaan. De gemeente wordt niet onbestuurbaar maar het is wel een ernstig signaal", besluit Draye. 

Meest gelezen