radio2

Buurtbewoners sportzone Opglabbeek ongerust door overlast jongeren, burgemeester benadrukt dat er maatregelen genomen worden

Rondom de sportzone, het skatepark en de Kruisstraat in Opglabbeek in Oudsbergen is er volgens de buurtbewoners veel overlast door jongeren. Het zou gaan om minderjarigen die tegen deuren stampen, op auto's springen en bommen afsteken dicht bij de huizen. De meeste buurtbewoners zijn zo ongerust dat ze voorlopig niets willen zeggen in de media, uit angst de jongeren nog meer op stang te jagen. Burgemeester Marco Goossens (CD&V) benadrukt dat er maatregelen genomen worden.

Op de deuren stampen, op auto's springen en bommen afsteken dicht bij de huizen: dat is wat de buurtbewoners van de Kruisstraat in Opglabbeek in Oudsbergen bijna elk weekend te verduren krijgen. Ook rondom de sportzone en het skatepark vlak naast de Kruisstraat zou dezelfde groep minderjarige jongeren vaak voor overlast zorgen. De meeste buurtbewoners zijn zo ongerust dat ze voorlopig niets willen zeggen in de media uit angst de jongeren nog meer op stang te jagen.

Maar dat er sprake is van overlast bevestigt bijna elke buurtbewoner. Niet iedereen heeft er evenveel last van, vooral de mensen die dicht bij de sportzone wonen klagen over de jongeren. Op sociale media werd vorig weekend veel ongenoegen geuit over de situatie, die bijna elke vrijdagavond hetzelfde zou zijn. Volgens een van de omwonenden zouden de jongeren hen zelfs uitschelden nadat ze op de deur gestampt hebben. De politie treedt wel op, maar zou nog meer kunnen doen, zeggen ze.

Onveiligheidsgevoel

Burgemeester Marco Goossens (CD&V) benadrukt dat hij op de hoogte is van de problematiek rond de sportzone en dat er maatregelen genomen zullen worden. "Rondom de sportzone in Opglabbeek hebben we in het verleden ook al zulke problemen gehad", zegt hij. "De meeste mensen komen er om zich te ontspannen of activiteiten te organiseren, maar soms is er ook een groepje jongeren die minder goede bedoelingen heeft. En dat groepje gaat wel een stap verder dan enkel bommetjes afsteken. Ze viseren ook echt de buurtbewoners door bijvoorbeeld op de deuren te kloppen of zelfs op voertuigen te springen. Dat zorgt voor overlast in de omgeving en een onveiligheidsgevoel bij de buurtbewoners en dat kan uiteraard niet."

Omdat de buurtbewoners al enige tijd met veel vragen zitten, gaat de gemeente samen met de buurtwerkers en de politie met hen in overleg om toe te lichten wat ze allemaal al deden en nog gaan doen in de toekomst. Volgens sommige buurtbewoners zouden er geen of niet genoeg camera's hangen, maar de burgemeester benadrukt dat dat wel zo is. "Er hangen verschillende verplaatsbare camera's op verschillende plaatsen. Ze zijn wel minder goed zichtbaar, waardoor mensen misschien denken dat ze er niet hangen. Wanneer er klachten zijn, kan de politie die beelden bekijken. De politie is ook aanwezig. We kennen de identiteit, dus we gaan die jongeren ook samen met hun ouders op het gemeentehuis uitnodigen om in overleg te gaan", legt de burgemeester uit. 

"In de toekomst gaan we de sportzone ook anders inrichten, met meer verlichting en een vast camerasysteem zodat mensen op een veilige manier naar de sporthal kunnen", gaat hij verder. Op sociale media hebben mensen het vooral over het skatepark, maar de burgemeester heeft het liever over de hele sportzone. "Het skatepark is gebouwd door de jongeren en de skaters van Opglabbeek zelf. Ze hebben er heel veel tijd in gestoken dus het is jammer om dan te zeggen dat het skatepark voor overlast zorgt. Het is de sportzone in zijn totaliteit waar die jongeren samenkomen." Opmerkelijk is dat de meeste jongeren volgens de burgemeester van buiten Oudsbergen zouden komen.

Samenwerken

"We begrijpen de bezorgdheid van de buurtbewoners uiteraard", benadrukt Goossens. "Het is vooral op vrijdagavond dat er problemen zijn. De politie zal dan extra controleren in de buurt. Maar ook de jeugdwerker zal vaker ingezet worden. Momenteel staat er nog een oude voetbalkantine op het terrein, die aanleiding geeft tot vandalisme. Er zijn ook wegenwerken bezig in de Kruisstraat. Dat zorgt er allemaal voor dat het een ideale locatie wordt voor jongeren met minder goede bedoelingen om samen te komen."

Morgenavond om 20 uur zal er in Den Ichter in Opglabbeek een infoavond zijn voor de buurtbewoners en de verenigingen die actief zijn op het terrein van de sportzone. 

radio2

Meest gelezen