Opbrengst windturbines Retie gaat deels naar buurtprojecten

Energieleverencier Engie gebruikt een deel van de opbrengst van windturbines langs de E34 in Retie voor projecten in de buurt Schoonbroek. De bewoners mochten zelf voorstellen doen. Nu mogen ze kiezen uit drie geselecteerde projecten. Engie geeft jaarlijks minstens 20.000 euro voor de realisatie ervan.

Langs de E34 in Retie staan drie windturbines, waarvan één dichtbij de dorpskern van Schoonbroek. Om dat te compenseren, richtte de gemeente samen met energieleverancier Engie het Omgevingsfonds Schoonbroek op. Engie maakt jaarlijks 20.000 euro vrij. "Dat is het basisbudget", vertelt schepen van Dorpsbeleid Koen Claessens (Nieuw Retie). "Afhankelijk van het rendement, kan dat bedrag nog opgetrokken worden. Goede windjaren betekenen dus extra middelen voor het fonds. Ik ga ervan uit dat we boven die 20.000 zullen zitten."

Het geld gaat naar projecten die de buurt zelf mogen voorstellen. Het fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Er zijn drie projecten weerhouden. Daar mogen de inwoners van Schoonbroek er nu zelf één uitpikken via een stemming online. 

"Een gebouw waar enkele verenigingen actief zijn, is aan een grondige renovatie toe. Een ander project gaat over nieuw meubilair voor de parochiezaal. Tenslotte is er nog het voorstel van een groep die de kermis extra leven wil inblazen en daarvoor een bijkomende elektriciteitskast wil." Als de middelen niet volledig worden gebruikt, blijven ze in het fonds zitten voor de komende jaren.

Meest gelezen